Over de Posten

Over de Posten


Missie, visie en kernwaarden Kwaliteit in Beeld: Kwaliteitsplan, Kwaliteitsverslag en Jaarverslag Cliëntenraad Gedragscode en huisregels Privacy Klokkenluidersregeling Samenwerkingsprojecten Vrienden van de Posten Samenstelling personeel Procuratiereglement  Klagen mag! Veelgestelde vragen Magazine de Posten

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

In al onze facetten van zorg zijn wij Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. We hebben hart voor onze bewoners, klanten én medewerkers. De manier waarop wij onze taken vervullen is gebaseerd op humanistische waarden. Respect voor iedereen en voor ieders recht om zijn eigen leven te leiden. Solidariteit met de mensen voor wie wij werken én met onze medewerkers en vrijwilligers. Dat is het fundament van onze organisatie. We bieden diensten op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging, geriatrische revalidatie, welzijn en wonen. Hierbij streven we altijd naar:
  • behoud van de eigen regie
  • maatwerk
  • betrokkenheid en persoonlijke aandacht.

Denken in mogelijkheden, vernieuwen en verbeteren

De Posten bouwt aan een langdurige vertrouwensband met al haar cliënten, zodat we weten wat er speelt en we daarop kunnen inspelen. We denken in mogelijkheden, zijn altijd bezig met vernieuwen en verbeteren. De kwaliteit van leven en het welzijn van onze cliënten hebben onze  voortdurende aandacht. Dat blijkt wel uit de vele activiteiten van de Posten en uit onze maatschappelijke betrokkenheid in de wijk en in de gemeente.

Vrijheid

De Posten is een organisatie waarin het beleid gericht is op vrijheidsverruiming. Wij zetten ons in voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid van onze klanten en wij passen geen onvrijwillige zorg toe. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden er maatregelen toegepast binnen het kader van de Wet zorg en dwang. In het zorgleefplan van de klant wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde vastgelegd of, en welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. Deze worden conform de wettelijke normen geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Belevingsgerichte zorg

Daar sluit de belevingsgerichte zorg van de Posten goed op aan. Voor onze inwonende cliënten met psychogeriatrische problematiek is alle zorg, in de breedste zin van het woord, gericht op het persoonlijk welbevinden, het welzijn en het fijn wonen. Onze zorg sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld  en de mogelijkheden van de cliënt. 

Samen met mantelzorgers en familie streven wij naar een sfeer waarin de cliënt zich thuis voelt en geborgenheid, veiligheid, ontspanning en vrijheid ervaart.

Overeenkomsten zorgverzekeraars

Elk jaar maakt de Posten afspraken met zorgverzekeraars over de zorg voor het volgende jaar. In dit overzicht leest u met welke zorgverzekeraars de Posten een overeenkomst heeft afgesloten voor 2024.
U kunt ook op de website van uw zorgverzekeraar kijken met welke zorgaanbieders uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting de Posten is een zogenaamde ANBI. Dat wil zeggen dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Dat betekent dat wij ons inzetten voor het algemeen nut en voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst hieraan gesteld heeft. 

Als ANBI dragen wij de plicht gegevens te delen met het publiek. Bekijk de ANBI gegevens van de Posten >>

Over de Posten:

Missie, visie en kernwaarden Kwaliteit in beeld: Kwaliteitsplan, Kwaliteitsverslag en Jaarverslag Cliëntenraad Gedragscode en huisregels Privacy Klokkenluidersregeling Samenwerkingsprojecten Vrienden van de Posten Samenstelling personeel Procuratiereglement  Klagen mag! Veelgestelde vragen Magazine de Posten  Algemene voorwaarden 
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E