Mantelzorg

Als mantelzorger zorgt u vaak langere tijd intensief voor uw partner, een familielid of andere dierbare. Ook wanneer u de professionele zorg van de Posten inschakelt kunt u een waardevolle bijdrage aan die zorg blijven leveren. Wat u kunt en wilt doen, kunt u blijven doen. Zo vullen informele en professionele zorg elkaar aan.

Wij stimuleren dat u als mantelzorger een actieve rol blijft spelen in het leven van uw naaste. In onze visie hebben wij een gezamenlijk streven: het leven voor uw naaste, onze bewoner/klant, zo prettig en zinvol mogelijk maken. Wij zien dit als teamwork waarbij uw naaste, de klant, de mantelzorger(s) en de zorgprofessionals “partners in zorg” zijn. In dit teamverband werken we op basis van gelijkwaardigheid samen en gaan we daarover in gesprek. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.

Binnen de Posten werken we op vier niveaus samen met u als mantelzorgers door:

  • U zo veel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van uw naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden.
  • Het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep uw naaste.
  • U de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie, o.a. door deelname aan familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad.
  • U ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingsochtenden voor mantelzorgers en het mantelzorgcafé.

Voor zowel u als mantelzorger, als voor uw naaste die zorg ontvangt kan de Dagopvang/Dagbesteding van de Posten een welkome aanvulling zijn op de zorg. Voor u nemen we dan het zorgen voor even uit handen, en voor uw naaste is het een prettige en zinvolle dagbesteding.Blijven logeren? Dat kan! Binnen de Posten is het mogelijk om te blijven logeren. Wij hebben hiervoor een comfortabele logeerkamer. Ook beschikken we over verrijdbare logeerbedden voor als u tijdens de stervensfase bij uw dierbare wilt waken .

Lees meer over mantelzorg op

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E