Verpleging en behandeling

Altijd de beste zorg

Als u in verpleeghuis de Posten komt wonen, neemt één van onze specialisten ouderengeneeskunde de taak van uw huisarts als hoofdbehandelaar over. De specialist ouderengeneeskunde heeft specifieke kennis over en ervaring met de behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Hij/zij werkt natuurlijk samen met ons behandelteam aan het behoud van of de verbetering van uw kwaliteit van leven.

Het behandelteam van de Posten bestaat uit:

  • specialist ouderengeneeskunde
  • verpleegkundige specialist i.o.
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • psycholoog
  • maatschappelijk werker
  • pedicure
  • muziektherapeut
Een team gespecialiseerde verpleegkundigen voert medisch-technische handelingen uit. Dit MTH-team is 24 uur per dag inzetbaar en bestaat o.a. uit diabetesverpleegkundigen, geriatrieverpleegkundigen en wondverzorgingsspecialisten. Zij zijn bevoegd tot het uitvoeren van specialistische verpleegkundige handelingen en medische verzorging (bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus, sonde of katheter, of het toedienen van injecties en het uitvoeren van medische controles). Zo bent u verzekerd van de zorg die u nodig heeft.
<

Zorgkaart Nederland
 


             
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E