Verpleging en behandeling

Altijd de beste zorg

In de Posten werkt een enthousiast team van zorg- en behandelprofessionals.

Als u in het verpleeghuis komt wonen, neemt de specialist ouderengeneeskunde de taak als hoofdbehandelaar over van de huisarts. De specialist ouderengeneeskunde heeft grote kennis en ervaring in de behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Samen met het multidisciplinaire behandelteam wordt gewerkt aan behoud of verbetering van uw kwaliteit van leven. In het behandelteam van de Posten ontmoet u de volgende disciplines:
  • specialist ouderengeneeskunde
  • verpleegkundige specialist i.o.
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • psycholoog
  • maatschappelijk werker
  • pedicure
  • muziektherapeut
Een team gespecialiseerde verpleegkundigen van de Posten kan  medisch-technische handelingen uitvoeren. Dit MTH-team is 24 uur per dag inzetbaar en bestaat o.a. uit diabetesverpleegkundigen, geriatrieverpleegkundigen en wondverzorgingsspecialisten. Zij zijn bevoegd tot het uitvoeren van specialistische verpleegkundige handelingen en medische verzorging (bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus, sonde of katheter, of het toedienen van injecties en het uitvoeren van medische controles).

Welke zorg u ook nodig heeft, bij de Posten bent u verzekerd van de beste zorg!
<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E