Missie, visie en kernwaarden

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig


Missie

Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Visie
Onze visie is gebaseerd op de humanistische waarden: wederzijds respect, solidariteit en keuzevrijheid. Wij zijn er om u te helpen bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen, zodat u zichzelf kunt zijn en een plezierig en fijn leven kunt leiden op de plek van uw keuze.

 • Welzijn, wonen en zorg
  Heeft u een woonwens of hulpvraag, dan bent u van harte welkom bij de Posten. Samen met u en uw naasten creëren we een (leef)omgeving, waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling.
 • Het hart van de wijk
  Wij voelen ons verbonden met de wijk en de maatschappij. We geloven in de kracht van mensen en samenwerking, van vooruitgang en duurzaamheid.
  Bent u bij de Posten, dan voelt u zich thuis en kunt u zichzelf zijn. De Posten is een levendige en gastvrije plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar altijd iets te doen is.
 • Een werkplek om trots op te zijn
  Wij zijn gastvrij en trots op ons werk. We investeren voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook door elkaar te helpen en samen te leren en te ontwikkelen. Samen met u maken we de Posten.

KERNWAARDEN

Met de kernwaarden Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig onderstrepen wij onze missie en visie.

Hartelijk: Wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de klant en zijn woon- en leefplezier. We voeren een dialoog met de klant, familie en mantelzorgers over onze samenwerking. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de klant. Afspraak is afspraak. We zijn gastvrij en onze deur staat open voor wijkbewoners.

Huiselijk: We zijn discreet en respecteren de privacy van de klant. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de klant zodat hij/zij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij/zij gewend is. Wij creëren een veilige, geborgen en levendige sfeer.

Hulpvaardig: We gaan uit van de mogelijkheden van de klant en zijn/haar naasten. De klant houdt zelf de regie. We werken belevingsgericht en streven naar maximale bewegingsvrijheid. Wij stimuleren de klant zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning.  We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We werken samen met partners in het werkveld die onze ambities delen.

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E