A A A
Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Missie, visie en kernwaarden

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Missie

Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Respect voor de eigen keuzes van onze cliënten is daarbij leidend.

Visie

De algemeen humanistische waarden geven richting aan onze omgangsvormen en werkhouding. Wij respecteren het recht van elk mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en daarover de regie te hebben.

Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt.

Onze dienstverlening resulteert in:
  • Tevreden cliënten
  • Tevreden medewerkers
  • Professionele kwaliteit
  • Gezonde bedrijfsvoering

Voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en dienstverlening zijn we ieder afzonderlijk, maar ook samen verantwoordelijk. Vanuit onze humanistische visie zijn we maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving.   Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw.

Met de kernwaarden Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig onderstrepen wij onze missie en visie. 

Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig

Hartelijk: Wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de cliënt en zijn welbevinden. We voeren een dialoog met de cliënt, familie en mantelzorgers binnen de kaders van onze ondersteuningsmogelijkheden. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de cliënt. Afspraak is afspraak.

Huiselijk: We zijn discreet en respecteren de privacy van de cliënt. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de cliënt zodat hij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij gewend is. Wij bieden een veilige en geborgen woonomgeving.

Hulpvaardig: We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt houdt de eigen regie. We werken fixatievrij. Wij stimuleren de cliënt zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning.  We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk.

Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E