Missie, visie en kernwaarden

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Missie

Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Visie

  • Wij vormen het hart van stadsdeel Zuid.
  • We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (met focus op ouderen) in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties.
  • Als ketenregisseur met een wijkgerichte instelling bieden wij passende preventie, diagnostiek en behandeling in de wijk, op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines.
  • Dit doen wij met competente en bevlogen medewerkers en vanuit een personeelssamenstelling die past bij deze koers.

Welzijn, wonen en zorg

Heeft u een woonwens of hulpvraag, dan bent u van harte welkom bij de Posten. Samen met u en uw naasten creëren we een (leef)omgeving, waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling.

Het hart van de wijk

Wij voelen ons verbonden met de wijk en de maatschappij. We geloven in de kracht van mensen en samenwerking, van vooruitgang en duurzaamheid.
Bent u bij de Posten, dan voelt u zich thuis en kunt u zichzelf zijn. De Posten is een levendige en gastvrije plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar altijd iets te doen is.

Een werkplek om trots op te zijn

Wij zijn gastvrij en trots op ons werk. We investeren voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook door elkaar te helpen en samen te leren en te ontwikkelen. Samen maken we de Posten.

Kernwaarden

Met de kernwaarden Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig onderstrepen wij onze missie en visie.

Hartelijk

Wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de klant en zijn woon- en leefplezier. We voeren een dialoog met de klant, familie en mantelzorgers over onze samenwerking. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de klant. Afspraak is afspraak. We zijn gastvrij en onze deur staat open voor wijkbewoners.

Huiselijk

We zijn discreet en respecteren de privacy van de klant. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de klant zodat hij/zij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij/zij gewend is. Wij creëren een veilige, geborgen en levendige sfeer.

Hulpvaardig

We gaan uit van de mogelijkheden van de klant en zijn/haar naasten. De klant houdt zelf de regie. We werken belevingsgericht en streven naar maximale bewegingsvrijheid. Wij stimuleren de klant zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning.  We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We werken samen met partners in het werkveld die onze ambities delen.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E