Samenwerkingsprojecten

Samen zijn we sterk!

En dat geldt ook voor de Posten. Bij elke vorm van samenwerking staan onze cliënten en de directe omgeving van de Posten centraal. Door deze vormen van samenwerking zijn we als de Posten nog beter in staat onze cliënten dat te bieden waar behoefte aan is. Onderstaand een aantal projecten waarin we actief zijn.

Samenwerkingspartners van de Posten zijn o.a.: mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alifa, OpenOuderenwerk Boekelo, gemeente Enschede, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, Buurtzorg, Gezondheidshoes, huisartsen, onzebuurtonline.nl, Aveleijn, Surplus, Humanitas, Leger des Heils.


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E