Samenwerkingsprojecten

Samen zijn we sterk!

En dat geldt ook voor de Posten. Bij elke vorm van samenwerking staan onze cliënten en de directe omgeving van de Posten centraal. Door deze vormen van samenwerking zijn we als de Posten nog beter in staat onze bewoners en cliënten dat te bieden waar behoefte aan is. Onderstaand een aantal projecten waarin we actief zijn.

Samenwerkingspartners van de Posten zijn o.a.: mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alifagemeente Enschede, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, Buurtzorg, Gezondheidshoes, huisartsen, Aveleijn, Surplus, Humanitas, Leger des Heils, onze buurscholen OBS de Broekheurne en CBS Mecklenburg, Kaliber KunstenschoolROC van Twente, Saxion Hogescholen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Duurzaamheid

Vanzelfsprekend neemt de Posten haar verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu en de sociale omgeving. Op deze manier proberen we iets terug aan de samenleving. Hoe wij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid leest u op onze website Kwaiiteit in beeld >>

Onze buurt De Posten: wijk van de toekomst

De Posten wil van De Posten een wijk maken die klaar is voor de toekomst. Die de grote toename aan ouderen en hun veranderende zorgvraag het hoofd kan bieden. Een inclusieve wijk, waarin iedereen kan leven en wonen op zijn eigen manier. Waarin mensen zichzelf kunnen zijn en omkijken naar elkaar. Met alle voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, behandeling, ontmoeten en activiteiten binnen handbereik. Een wijk waar je prettig woont, veilig opgroeit en fijn oud kan zijn en worden. Waarin mensen, als echte noabers, voor elkaar zorgen als dat nodig is. Samen met woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland en Gemeente Enschede hebben we daartoe de handen ineen geslagen.

Lees meer over deze samenwerking op de website van Onze buurt de Posten >>

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E