Samenwerkingsprojecten

Samen zijn we sterk!

En dat geldt ook voor de Posten. Bij elke vorm van samenwerking staan onze cliënten en de directe omgeving van de Posten centraal. Door deze vormen van samenwerking zijn we als de Posten nog beter in staat onze bewoners en cliënten dat te bieden waar behoefte aan is. Onderstaand een aantal projecten waarin we actief zijn.

Samenwerkingspartners van de Posten zijn o.a.: mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alifa, Ouderenwerk Boekelo, gemeente Enschede, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, Buurtzorg, Gezondheidshoes, huisartsen, Aveleijn, Surplus, Humanitas, Leger des Heils.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanzelfsprekend neemt de Posten haar verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu en de sociale omgeving. Op deze manier proberen we iets terug aan de samenleving. Wij dragen onder andere ons steentje bij door het gebruik van energiezuinige spaarlampen, het gebruik van milieuvriendelijke middelen en het scheiden van afval. In sociaal opzicht neemt de Posten ook haar verantwoordelijkheid. Het prachtige initiatief van de  weekendschool Toppers op Zondag, de maatschappelijke stages en de werkervaringsplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn voor ons een manier om uiting te geven aan onze betrokkenheid bij de maatschappij.

Tafel van Marcelis: verbinding met elkaar en de wijk

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan', zo citeerde  Willem Marcelis (de in 2016 overleden directeur van de Posten), Pippi Langkous.  Het was zijn droom er voor te zorgen dat de Posten  onderdeel is van de wijk en dat de wijk onderdeel is van de Posten.  Een centrale plek voor en door cliënten, wijkbewoners, professionals en vrijwilligers. Om dit gedachtengoed van Willem Marcelis voor de Posten en de wijk te laten voortbestaan en verder tot bloei te laten komen hebben de Enschedese wethouders Jurgen van Houdt en  Jeroen Hatenboer het initiatief genomen tot oprichting van de Tafel van Marcelis. Zo'n 80 Fakkeldragers van dit gedachtegoed organiseren verschillende activiteiten in de wijk waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan initiatieven voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, met als doel dat zij zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk.

Alle activiteiten zijn gericht op: kansen creëren voor mensen met lagere inkomens. Motiveren/stimuleren van de jeugd om het te betrekken bij de wijk. Ontmoetingen van wijkbewoners in het kader van welzijn en verbinding. Het stimuleren van zoveel mogelijk regie over het eigen leven.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E