Gedragscode en huisregels

Hartelijk, Huiselijk, Hulpvaardig

Alles draait bij de Posten om klantgeluk en werkgeluk. Voor onze bewoners en klanten streven wij naar een fijn en plezierig leven op de plek van hun keuze; voor onze medewerkers en vrijwilligers naar een gezonde en prettige werksfeer. Voor een fijne en veilige leef- en werkomgeving dragen we allemaal samen zorg. We verwachten van iedere medewerker, vrijwilliger, bewoner, klant en bezoeker dat men zich integer en respectvol gedraagt. Dit staat beschreven in onze Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers en in de Huisregels voor bewoners, klanten en bezoekers.

Daarnaast heeft de Posten:  

  • een meldcode Ouderenmishandeling;
  • een protocol Omgaan met agressie en geweld;
  • een protocol Ongewenste omgangsvormen/Vertrouwenspersoon.

Deze zijn te vinden in ons Kwaliteitskompas.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E