Welkom bij de Posten

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Alles draait bij de Posten om een fijn en plezierig leven voor ouderen op de plek van hun keuze. Wij zetten ons elke dag in voor een (leef)omgeving waarin doen en ontmoeten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling. Dat doen we in onze twee verpleeghuislocaties, in de appartementen nabij de Posten en in stadsdeel Zuid van Enschede.
Onze waarden 'Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig' zijn diep verankerd in onze manier van werken. Niet voor niets staat in het midden van ons logo een hart. Dat merk je en daar zijn we trots op!
Lees meer over woon- en leefplezier en welzijn bij de Posten >>

Hoofdgebouw de Posten in Enschede


Ouderenzorg is aan het veranderen

Ouderenzorg bereikbaar en beschikbaar houden. Morgen, volgende week, volgend jaar. En voor alle nieuwe generaties ouderen. Dat is de uitdaging waar we met elkaar in Nederland voor staan. Het moet anders door de toenemende vergrijzing en het dalend aantal zorgmedewerkers. En dat kan door samen te zorgen met behulp van de Schijf van 5. Daar zijn wij van overtuigd. 

De Schijf van 5: we doen het samen!

Voor elkaar en met elkaar zorgen is het uitgangspunt van de Schijf van 5. We willen dat ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven mét behoud van regie over hun eigen leven. Om dit mogelijk te maken verandert de rol van de Posten. Samen zorgen volgens de Schijf van 5 betekent dat we eerst kijken wat u zelf kunt (leren) en of (technologische) hulpmiddelen kunnen helpen. We vragen ook wat familie en naasten kunnen doen en hoe het netwerk (in de wijk) kan ondersteunen. Is er meer nodig? Dan staan de vrijwilligers en professionals van de Posten natuurlijk klaar. Want voor de steun van toegewijde vrijwilligers en professionele en specialistische zorg en ondersteuning zijn wij er voor u. 

Welkom bij de Posten

Lees meer over de Posten

Achtergrondinformatie over de Posten, informatie over onze missie, visie, kernwaarden, cliëntenraad, Vrienden van de Posten etc. vindt u in het menu Over ons op deze website.

Helpt u de Posten aan een review op Zorgkaart Nederland?

Zorgkaart NederlandZorgkaart Nederland, de website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hier kunt u uw ervaringen met de zorg delen, waardoor de website zorgvragers informatie biedt om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Voor de Posten en andere zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een instrument waarmee we  zien wat volgens u goed gaat en wat beter kan. Dus ontvangt u zorg of heeft u recent zorg van de Posten ontvangen dan doet u ons een groot plezier met het achterlaten van een review op www.zorgkaartnederland.nl

De Posten is ISO-9001 gecertificeerd

Logo KIWA gecertificeerd ISO 9001 de PostenDe Posten is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd.
Het certificaat is een formele bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij dit in de praktijk toepassen voldoen aan de ISO-normen voor Thuiszorg en Woonzorg.

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid >>

 


Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E