Welkom bij de Posten

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Alles draait bij de Posten om een fijn en plezierig leven voor ouderen op de plek van hun keuze. Of u nu in één van onze beide verpleeghuislocaties woont, in de appartementen nabij de Posten, of in de wijk, wij willen een (leef)omgeving creëren waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling. Ons motto 'Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig' is dan ook diep verankerd in onze manier van werken. Niet voor niets staat in het midden van ons logo een hart. Dat merk je en daar zijn we trots op!
Lees meer over woon- en leefplezier en welzijn bij de Posten >>

In een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is ook de Posten continu in beweging. Dat geldt voor al onze ambities op het gebied van wonen, zorg, welzijn en werken. Zo gaan we met samenwerkingspartners werken aan welzijn in een inclusieve wijk, bereiden we onze nieuwbouw voor en willen we competente en bevlogen medewerkers binden, boeien en behouden. 

Hoofdgebouw de Posten in EnschedeLees meer over de Posten

Achtergrondinformatie over de Posten, informatie over onze misie, visie, kernwaarden, cliëntenraad, Vrienden van de Posten etc. vindt u in het menu Over ons op deze website.

Helpt u de Posten aan een review op Zorgkaart Nederland?

Zorgkaart NederlandZorgkaart Nederland, de website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hier kunt u uw ervaringen met de zorg delen, waardoor de website zorgvragers informatie biedt om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Voor de Posten en andere zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een instrument waarmee we  zien wat volgens u goed gaat en wat beter kan. Dus ontvangt u zorg of heeft u recent zorg van de Posten ontvangen dan doet u ons een groot plezier met het achterlaten van een review op www.zorgkaartnederland.nl

De Posten is ISO-9001 gecertificeerd

Logo KIWA gecertificeerd ISO 9001 de PostenDe Posten is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd.
Het certificaat is een formele bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij dit in de praktijk toepassen voldoen aan de ISO-normen voor Thuiszorg en Woonzorg.

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid >>

 


Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E