Dementiezorg

Main Image
 
  • Bioscoop%2520oud%2520800x600
  • Fornuis%2520oud%2520800x600
  • Hoekje%2520jukebox%2520800x600
  • Hoekje%2520telefoon%2520oud%2520800x600
  • Kapsalon%2520oud%2520800x600
  • Naaimachine%2520oud%2520800x600
  • Radio%2520oud%2520800x600
  • Treinstel%2520oud%2520800x600

Persoonsgerichte zorg

Als u dementie hebt, heeft u speciale zorg en aandacht nodig. De Posten heeft enkele kleinschalige afdelingen waar we u een veilige, beschermde woonomgeving kunnen bieden. Net als overal in de Posten staan wonen en welzijn hier centraal.

Persoonsgericht werken

In de Posten vinden wij het belangrijk om de bewoners goed te kennen. Hierdoor weten we precies hoe we u kunnen ondersteunen, passend bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Dit noemen wij persoonsgericht werken. Persoonsgericht werken heeft als uitgangspunt dat iedereen zich mens kan blijven voelen. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en hun netwerk. Wat kan iemand zelf en waar is (passende) ondersteuning bij nodig? Heeft iemand zo veel mogelijk de regie over zijn eigen leven en ervaart hij vrijheid?

Onze visie stoelt op een aantal uitgangspunten:
- Het leefplezier van de bewoner is ons hoogste doel.
  - We kennen onze bewoners en bieden, samen met mantelzorgers en familie, persoonsgerichte zorg en ondersteuning.
- We behandelen iedere bewoner met respect, zodat hij/zij als een volwaardig mens in het leven kan blijven staan en zo veel mogelijk zelf de regie heeft.
- We zijn steeds in dialoog met de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger.
- We maken continu zorgvuldige afwegingen tussen vrijheid en veiligheid.
- We zijn alert op iedere uiting van verzet en nemen de bewoner hierin serieus.

Persoonsgerichte zorg is gericht op uw individuele behoefte. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid, ontspannen zijn,  je thuis voelen en vrijheid ervaren. Onze medewerkers weten wie u bent, wat uw wensen zijn en wat u als prettig ervaart. We communiceren open over ethische vraagstukken, zowel in onze behandelteams, als met uw mantelzorgers en familie.

Samen zorgen

Bij de Posten geloven we in de kracht van samenwerking. De zorg en ondersteuning voor de bewoners geven we samen met familie en/of mantelzorgers. Een partner, vader, moeder of familielid is wel verhuisd naar de Posten, maar daarmee houdt de betrokkenheid van de familie niet op. Juist het regelmatig zien van de vertrouwde gezichten is zo belangrijk voor een veilig en geborgen gevoel. Het draagt bij aan een leefklimaat dat in het verlengde ligt van de thuissituatie van de bewoner. We spreken daarom met familie en naasten af hoe zij vorm willen geven aan hun betrokkenheid bij de bewoner. Bijvoorbeeld door regelmatig langs te komen voor een wandeling, een spelletje of het klaarleggen van schone kleding, of door te helpen bij de persoonlijke verzorging. Zo zorgen we er samen voor dat de bewoner zich echt thuis voelt.

Meer lezen over dementie?
Op de websites Dementie.nl en Dementietwente.nl vindt u uitgebreide informatie over dementie, de ziekte van Alzheimer, symptomen, fases bij dementie, de impact op mantelzorgers etc. 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E