Dementiezorg

Belevingsgerichte zorg

Ouderen met dementie hebben speciale zorg en aandacht nodig. De Posten heeft enkele kleinschalige afdelingen die deze mensen een veilige, beschermde woonomgeving bieden. Net als overal in de Posten staan wonen en welzijn centraal op deze afdelingen.

Met onze belevingsgerichte zorg sluiten we zoveel mogelijk aan op de leefwereld van de cliënt: wij stimuleren de cliënt om de dingen te doen die hij/zij nog kan en waar hij/zij plezier aan beleeft. We streven ernaar de mantelzorgers daar actief bij te betrekken. Zij kennen de cliënt goed en vinden het vaak fijn om een rol te blijven spelen bij de zorg voor hun familielid.

Belevingsgerichte zorg is gericht op de individuele behoeft van de cliënt. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid, ontspannen zijn,  je thuis voelen en vrijheid ervaren. Medewerkers weten wie de bewoner is, wat diens wensen zijn en wat hij of zij als prettig ervaart.
Over ethische vraagstukken wordt open gecommuniceerd, zowel in multidisciplinair verband als samen met mantelzorgers en familie. 
<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E