Eerste Hulp bij Alarmering(EHBA)

Zo lang mogelijk veilig thuis

Zeker en veilig, dat bent u met een EHBA-abonnement van de Posten Thuiszorg. Met dit abonnement bent u zeker van hulp als er zich een noodsituatie voordoet. Het geeft een veilig gevoel dat u overal in uw woning alarm kunt slaan met uw halshanger.

Verpleegkundigen van de Posten Thuiszorg, in samenwerking met zorgschakel, zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar voor het geval u alarm slaat en er direct hulp nodig is.

Voor meer informatie en de kosten kunt u contact opnemen met afdeling Inhuizing, (bereikbaar via ons centrale tel.nr. 053 4 753 753).
<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E