Vervangende zorg of respijtzorg

Bent u mantelzorger dan kan onze respijtzorg het mogelijk maken dat u uw zorgtaken tijdelijk aan een ander overdraagt. Hierdoor heeft u even tijd voor uzelf en kunt u het mantelzorgen beter volhouden.

Wanneer het noodzakelijk is dat u als mantelzorger even wordt ontlast, is bij de Posten een tijdelijke opname mogelijk van degene voor wie u mantelzorger bent. Die opname is altijd gericht op terugkeer naar huis. De opnameduur kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. De gemeente of het CIZ moeten hiervoor een indicatie stellen.

Kosten

Respijtzorg is mogelijk op basis van een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente. Er geldt een eigen bijdrage, die u via het CAK betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK op basis van uw inkomen.

Meer informatie over vervangende zorg of respijtzorg 

Wilt u meer informatie over respijtzorg, neemt u dan contact op met het Adviespunt van de Posten.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E