Geriatrische revalidatie

Kleinschalig en op maat

Als u na een verblijf in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie of hersenbloeding, nog niet direct terug kunt naar huis omdat u nog intensieve zorg nodig heeft en moet herstellen en revalideren, kunt u terecht op de afdeling  De Brug bij de Posten. Afdeling De Brug biedt geriatrische revalidatiezorg.
Uw specialist bepaalt of geriatrische revalidatiezorg noodzakelijk is en stelt een indicatie op. U kunt daarbij aangeven waar u het liefste wilt revalideren. Zorgschakel Enschede bekijkt vervolgens of er plaats is bij uw voorkeurszorgaanbieder en regelt de plaatsing. Bij de Posten werkt u in een kleinschalige setting aan uw persoonlijke revalidatieprogramma. U revalideert (deels) alleen of in groepsverband.

Revalidatie of eerstelijns verblijf (herstelzorg)?

De termen revalidatie en eerstelijns verblijf (herstelzorg) worden vaak door elkaar gebruikt en zijn beide gericht op terugkeer naar huis. Het verschil is vooral dat het bij geriatrische revalidatie gaat om intensievere therapie bij complexe zorg. Bij herstelzorg, oftewel eerstelijns verblijf (ELV), gaat het om minder intensieve therapie, waarbij de nadruk ligt op tijd en rust om te herstellen.
Button 360 graden tour afd. Geriatrische revalidatie de Posten

Bekijk de 360 graden virtuele rondleiding om een indruk te krijgen van de afdeling Geriatrische revalidatie

Bent u benieuwd hoe de afdeling Geriatrische revalidatie eruit ziet. Klik dan op de button '360˚ Virtuele tour'  en navigeer met de pijltjes door de verschillende ruimten.

 

Hoe lang duurt een opname op de Geriatrische revalidatie-afdeling (GRZ)?

Uw tijdelijke verblijf op onze afdeling De Brug is erop gericht dat u zo snel mogelijk terugkeert naar uw eigen woonomgeving. Hoe lang u precies in de Posten verblijft is afhankelijk van uw hersteldoelen en uw herstelmogelijkheden. Kijkt u hierbij dus niet naar een ander. Gemiddeld varieert de opnameduur van enkele weken tot ongeveer drie maanden.

Wie betaalt uw verblijf en revalidatie?

Geriatrische revalidatiezorg, tot maximaal 6 maanden, valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Informeert u bij u uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden en uw eigen risico.

Wat doet de Posten en wat doet u?

  • Tijdens uw tijdelijke verblijf in de Posten beschikt u over een eigen zit-slaapkamer die gemeubileerd is door de Posten. De badkamer bevindt zich direct naast uw zit-slaapkamer. U deelt deze met één andere tijdelijke bewoner.
  • Alles op de afdeling is gericht op revalideren. Dat betekent niet alleen oefenen in de oefenzaal of behandeling door onze specialisten, maar ook dat u zo veel mogelijk zelf doet. Denkt u aan alle dagelijkse bezigheden zoals koffie of thee zetten, tanden poetsen, douchen, aankleden, toiletbezoek. Dit moet u straks thuis immers ook weer kunnen. En dat is soms best hard werken. Uiteraard krijgt u steeds begeleiding van onze gespecialiseerde zorgmedewerkers.
  • U nuttigt het ontbijt, de warme maaltijd (tussen de middag) en een broodmaaltijd in de gemeenschappelijke huiskamer van de afdeling.
  • Uw bezoek is vrij om te komen tussen 10.00 en 20.00 uur, maar denkt u aan de tijden van de gezamenlijke maaltijden en uw behandelafspraken: die gaan altijd voor.
  • Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig en worden door de Posten voor u gewassen. Het wassen van uw kleding is de verantwoordelijkheid van u of uw familie/naasten.
  • U kunt tegen de geldende tarieven een beroep doen op de wasservice van de Posten, gebruik maken van een (vaste) telefoon en alle andere faciliteiten van de Posten.
  • Tijdens uw verblijf op de revalidatie-afdeling ontvangt u uw medicatie via de Posten. U hoeft alleen voor de eerste 24 uur uw eigen medicatie mee te nemen.

Wie zijn er bij uw revalidatie betrokken?

Tijdens uw revalidatie staat een gemotiveerd en gespecialiseerd behandelteam voor u klaar. Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde overlegt dit behandelteam elke dinsdag over uw revalidatieproces. Uiteraard wordt dit direct daarna ook met u en uw familie/naaste besproken. 

En dan… weer naar huis

Uw tijdelijke verblijf in de Posten is erop gericht dat u zo snel mogelijk terugkeert naar huis. Maar dan hoeft u er niet alleen voor te staan. Waar nodig kun u ook in de thuissituatie rekenen op onze ondersteuning. Voor uw vertrek naar huis informeren we u graag over onze mogelijkheden voor o.a. huishoudelijke zorg of thuiszorg.
Mocht een terugkeer naar huis onverhoopt (nog) niet mogelijk zijn, dan kijken we samen met u naar een voortzetting van de zorg in de Posten of naar de mogelijkheden om in de Posten te komen wonen met zorg en/of behandeling.

Meer informatie geriatrische revalidatie

Voor meer informatie over de revalidatie-afdeling De Brug en de mogelijkheden om te revalideren kunt u contact opnemen via telefoonnummer 053 - 4 753 753.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E