A A A
Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Privacy

Privacystatement stichting de Posten

De Posten hecht veel waarde aan de privacy van cliënten en bezoekers. We voldoen aan de wettelijke kaders en bewaken de persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers op verschillende manieren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting de Posten verwerkt persoonsgegevens om haar zorg- en wettelijke taken uit te kunnen voeren. Daarbij houden we ons aan de regels van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en bezoekers.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Posten gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met medisch professionals en toezichthouders zoals Zorgkantoren, Zorgverzekeraars en Gemeenten.

Voor cliënten betekent dit dat we alleen met vooraf gegeven toestemming, informatie die in het belang voor de inzet van zorg en het voldoen aan wettelijke taken, aan derden verstrekken. Tijdens de intake vragen we cliënten hiervoor toestemming. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Posten zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Posten  bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies leest u bij Uitleg cookies en Veilig internetten.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens en u kunt een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door de Posten worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen of ons een mail sturen. We behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Als uw gegevens in het dossier onjuist zijn, kunt u schriftelijk of per mail om een correctie vragen. Deze gang van zaken kan nogal formeel overkomen. Toch kiest de Posten bewust voor een formele en controleerbare afwikkeling om misbruik en misverstanden te voorkomen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Stichting de Posten
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
De Posten 135
7544 LR Enschede

 

Gegevens Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. C.Y. Ma

Mailadres: privacy@deposten.nl

Telefoon: 053 – 4 753 753


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E