Stichting Vrienden van de Posten

Iets extra's doen

Een uitstapje naar de binnenstad, een jukebox voor een gesloten afdeling, een elektronisch bingospel, radio de Posthoorn, bijdragen aan ontspanningsactiviteiten. Extra dingen die het leven van onze cliënten veraangenamen worden mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting Vrienden van de Posten. 

Inkomsten van de Stichting Vrienden van de Posten
De stichting krijgt haar geld door giften en vaste donaties van mensen die iets extra’s willen doen voor de cliënten van de Posten. Alle bijdragen, groot of klein, zijn van harte welkom. Ze maken het mogelijk om meer kleur te geven aan het leven in de Posten. En hoe bewoners dit waarderen blijkt wel uit de vele blije gezichten wanneer zij genieten van een nieuwe activiteit die de Stichting Vrienden heeft aangeboden. 

Uw bijdrage is van harte welkom

Uw bijdrage kan helpen om wensen en ideeën van medewerkers en cliënten te realiseren. Wij verwelkomen u graag als vaste donateur. Maar ook een eenmalige gift, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd.

Word ook Vriend van de Posten 

U kunt de Vrienden van de Posten machtigen om jaarlijks  of eenmalig een door u zelf te kiezen bedrag te doneren. Daarvoor kunt u de machtigingskaart invullen en inleveren bij het directiesecretariaat of in een gesloten envelop sturen naar:

De Posten
Antwoordnummer 3527
7500 WE  Enschede

Een postzegel is niet nodig. U kunt de volledig ingevulde kaart ook scannen en mailen naar info@deposten.nl.

Namens de cliënten van de Posten danken wij u hartelijk voor uw bijdrage!

Een betrokken bestuur

De Stichting Vrienden van de Posten heeft een zelfstandig bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden worden voorgedragen door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de directie van de Posten. Op basis van de ingediende aanvragen door medewerkers en cliënten, beslist dit bestuur over de doelen waaraan de Stichting een bijdrage levert.

Bekijk de ANBI gegevens van de Stichting Vrienden van de Posten >>

Lees meer over uw gift en de belastingdienst >>

Lees het jaarverslag en jaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden van de Posten (PDF, 192 KB)<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E