Klokkenluidersregeling

De Posten beschikt over een klokkenluidersregeling.

Een klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. De Klokkenluidersregeling van de Posten is gebaseerd op de model Klokkenluidersregeling van de Brancheorganisaties Zorg (ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VNG). De Posten heeft deze regeling aangevuld met de bepaling dat ook vrijwilligers, mantelzorgers, leveranciers en leden van de Cliëntenraad de mogelijkheid hebben om een vermoeden van een misstand veilig te melden. In het betreffende document staat vermeld  bij wie en hoe een (vermoeden) van een misstand gemeld kan worden.

Lees de klokkenluidersregeling van de Posten (PDF, 182 KB) >>

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E