Schijf van 5

Ouderenzorg is aan het veranderen

Ouderenzorg bereikbaar en beschikbaar houden. Morgen, volgende week, volgend jaar. En voor alle nieuwe generaties ouderen. Dat is de uitdaging waar we met elkaar in Nederland voor staan. Het moet anders door de toenemende vergrijzing en het dalend aantal zorgmedewerkers. En dat kan door samen te zorgen met behulp van de Schijf van 5. Daar zijn wij in   de Posten van overtuigd. 

De Schijf van 5: we doen het samen!

Voor elkaar en met elkaar zorgen is het uitgangspunt van de Schijf van 5. We willen dat ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven mét behoud van regie over hun eigen leven. Om dit mogelijk te maken verandert de rol van de Posten. Samen zorgen volgens de Schijf van 5 betekent dat we eerst kijken wat u zelf kunt (leren) en of (technologische) hulpmiddelen kunnen helpen. We vragen ook wat familie en naasten kunnen doen en hoe het netwerk (in de wijk) kan ondersteunen. Is er meer nodig? Dan staan de vrijwilligers en professionals van de Posten natuurlijk klaar. Want voor de steun van toegewijde vrijwilligers en voor professionele en specialistische zorg en ondersteuning zijn wij er voor u. 

Schijf van 5


<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E