Observatie

Wat is een observatiebed?

Als u bij de huisarts of op de spoedeisende hulp in het MST terechtkomt en niet meteen duidelijk is welke zorg nu en in de toekomst het meest bij u past, kunt u een doorverwijzing krijgen naar een zogenaamd observatiebed. Hier ontvangt u verzorging en behandeling. Tegelijkertijd wordt samen met u en uw naast betrokkenen - en zoveel mogelijk in nabijheid van uw eigen woonomgeving - onderzocht wat de juiste vervolgzorg voor u is. Kunt u weer naar huis of is vervolgzorg nodig? En welke zorg dan?

Uw verblijf op een observatiebed duurt maximaal 12 werkdagen, zodat u zo snel mogelijk de juiste zorg, op een passende plek ontvangt. 

Uw zorgvraag
Bij uw aankomst stemmen we de zorgvraag met u af. De met u gemaakte zorgafspraken nemen we op in een zorgplan. De verzorgenden en/of verpleegkundigen leveren vanuit het zorgplan de zorg die met u is afgesproken. Tijdens dit gesprek ondertekent u ook een zorgovereenkomst. Daarnaast vragen wij u een toestemmingsverklaring te tekenen voor het opvragen van informatie. Hierdoor is onze informatie volledig en kunnen wij u de best mogelijke zorg en behandeling geven.

U ontvangt multidisciplinaire zorg op een verpleeghuisafdeling. De Specialist Ouderen geneeskunde (SO) van deze afdeling wordt uw behandelend arts. Binnen 12 werkdagen krijgt u een advies voor vervolgzorg. Dat kan een terugkeer naar huis zijn met passende zorg of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf bij één van de zorgorganisaties.

Uw verblijf 

U verblijft op een één- of twee persoonskamer. Brood- en warme maaltijden zijn bij uw verblijf inbegrepen, evenals koffie en thee. U bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van uw medicatie voor de eerste 24 uur na opname en voor het wassen van uw eigen kleding. Dit geldt niet voor het linnengoed. Dat wast de Posten voor u. Als u gebruik maakt van een rollator en/of rolstoel verzoeken wij u deze mee te nemen. Wilt u deze dan ook voorzien van uw naam? U kunt ook deelnemen aan de welzijnsactiviteiten die geboden worden op locatie. Soms zijn hier kosten aan verbonden. 

Wie betaalt een observatiebed?

Uw verblijf op een observatiebed valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen wat in uw geval de kosten zijn.

Meer informatie over uw observatieverblijf

Heeft u vragen over uw verblijf? Dan kunt u terecht bij de verzorgenden en verpleegkundigen op de afdeling.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E