Kwaliteit

"Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs. Alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld."

 

Dit citaat van Albert Einstein heeft ons geïnspireerd om na te denken over de betekenis van kwaliteit. Gaat het om metingen, indicatoren, protocollen, processen? Of gaat het juist om de menselijke factor? Als we u vragen wat u vindt van de Posten zal uw antwoord niet in de laatste plaats gaan over bejegening, aandacht, begrip, respect, privacy. Persoonlijke levenskwaliteit, waarbij u zelf, eventueel met hulp van uw naasten, de regie in handen heeft en onze professionals u ondersteunen waar, wanneer en hoe u dat prettig vindt. Ons Kwaliteitskompas is ontworpen om die samenwerking tussen u, uw naasten en onze professionals te ondersteunen.

De Posten is ISO-9001 gecertificeerd

De Posten is KIWA gecertificeerd ISO 9001De Posten is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd.
Het certificaat is een formele bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij dit in de praktijk toepassen voldoen aan de ISO-normen voor Thuiszorg en Woonzorg.

Kwaliteitsverslagen de Posten

De Posten brengt jaarlijks verslag uit van al haar resultaten en activiteiten, die bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Kwaliteitsverslag 2018

Kwaliteitsverslag 2017

Kwaliteitsplan de Posten

Hieronder kunt u lezen hoe de Posten invulling geeft aan de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze thema’s vormen samen ons kwaliteitsplan.

 

Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslagen

Kwaliteitsverslagen

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E