Kwaliteit

"Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs. Alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld."

 

Dit citaat van Albert Einstein heeft ons geïnspireerd om na te denken over de betekenis van kwaliteit. Gaat het om metingen, indicatoren, protocollen, processen? Of gaat het juist om de menselijke factor? Als we u vragen wat u vindt van de Posten zal uw antwoord niet in de laatste plaats gaan over bejegening, aandacht, begrip, respect, privacy. Persoonlijke levenskwaliteit, waarbij u zelf, eventueel met hulp van uw naasten, de regie in handen heeft en onze professionals u ondersteunen waar, wanneer en hoe u dat prettig vindt. Ons Kwaliteitskompas is ontworpen om die samenwerking tussen u, uw naasten en onze professionals te ondersteunen.

Kwaliteit de Posten in beeld  

In deze digitale versie staat onze kwaliteit in beeld. Ons Kwaliteitsplan (inclusief onze Verbeterdoelen) en onze Jaar- en Kwaliteitsverslagen zijn hierin opgenomen.
In het Kwaliteitsplan beschrijft de Posten het te voeren beleid voor het komende jaar en de ambities met betrekking tot kwaliteit. De nadruk ligt op leren als basis voor kwaliteitsverbetering en -borging. Hierin zijn de verbeterdoelen opgenomen.
In onze Jaar- en Kwaliteitsverslagen leest u de evaluatie van dit beleid. Deze evaluatie vormt weer het uitgangspunt voor het Kwaliteitsplan voor het volgende jaar. 
De plannen en verslagen zijn opgesteld volgens de landelijke richtlijnen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de kwaliteit van de Posten in beeld.


Kwaliteit

De Posten is ISO-9001 gecertificeerd

De Posten is KIWA gecertificeerd ISO 9001De Posten is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd.
Het certificaat is een formele bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij dit in de praktijk toepassen voldoen aan de ISO-normen voor Thuiszorg en Woonzorg.

Rapportage Inspectiebezoek aan Stichting de Posten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 2 juli 2019 een vervolgbezoek aan onze locatie Erve Leppink in Enschede. De inspectie kondigde het gesprek een dag tevoren aan. Tijdens het bezoek hebben de inspecteurs getoetst of wij de zorg verstrekken zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. De inspecteurs hebben informatie verzameld door middel van observaties, een rondleiding, het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsten de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Dit vervolgbezoek was een vervolg op een eerder bezoek op 12 september 2018 aan Erve Leppink. De conclusie was dat Erve Leppink voldoet aan negen van de elf beoordeelde normen voor goede zorg. We zijn dan ook erg tevreden met dit positieve rapport, dat uiteraard niet los te zien is van het rapport van het bezoek op 12 september 2018. Zie hiervoor de website van de inspectie, onder publicaties. De rapportage over  het inspectiebezoek aan Erve Leppink geldt voor de inspectie als representatief voor heel de Posten.

Wat betreft de door de inspectie geconstateerde verbeterpunten kunnen we melden dat we bezig zijn met het verbeteren van het multidisciplinair samenwerken. Ook zijn we aan de slag gegaan met het methodisch werken. 

Lees het Rapport van het vervolginspectiebezoek aan Stichting De Posten, Erve Leppink van augustus 2019 (PDF, 161KB) >>

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E