Kwaliteit

Kwaliteit in beeld

Kwaliteitsplan, jaarverslag en kwaliteitsverslag

(inclusief Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

Op onze website 'Kwaliteit in beeld' vindt u ons Kwaliteitsplan (inclusief onze Verbeterdoelen), onze Jaarverslagen en onze Kwaliteitsverslagen. In Kwaliteit in beeld beschrijven we het te voeren beleid voor het komende jaar en onze kwaliteitsambities, inclusief onze ambities op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. In onze plannen ligt de nadruk op leren en ontwikkelen als basis voor de continue verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. In onze Jaarverslagen en Kwaliteitsverslagen leest u de evaluatie van dit beleid. Deze evaluatie vormt weer het uitgangspunt voor het Kwaliteitsplan voor het volgende jaar.  De plannen en verslagen zijn opgesteld volgens de landelijke richtlijnen. 


Onderwerpen in Kwaliteit in beeld:

Bekijk het Kwaliteitsplan, Kwaliteitsverslag en Jaarverslag van de Posten op de website Kwaliteit in beeld of klik op onderstaande afbeelding. Een moderne browser, zoals Chrome, werkt het beste (geen Windows Explorer): Screenshot homepage Kwaliteit in beeld de Posten

De Posten is ISO-9001 gecertificeerd

De Posten is KIWA gecertificeerd ISO 9001De Posten is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd.
Het certificaat is een formele bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij dit in de praktijk toepassen voldoen aan de ISO-normen voor Thuiszorg en Woonzorg.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E