Eerstelijns Verblijf (ELV)

Kortdurend Eerstelijns Verblijf in de Posten

Wat is Eerstelijns Verblijf?

Eerstelijns Verblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling. De Posten biedt ELV-zorg (herstelzorg) aan op de afdeling De Brug.  U komt in aanmerking voor ELV als het thuis (nog) even niet gaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u verder moet herstellen na een verblijf in het ziekenhuis. Of als u tijdelijk zorg nodig heeft die thuis niet goed ter organiseren is. Maar ook in de laatste levensfase kan ELV-zorg een uitkomst zijn. Uw huisarts of de transfer verpleegkundige van het ziekenhuis bepaalt, samen met de specialist ouderengeneeskunde van de Posten, of eerstelijns verblijf noodzakelijk is en stelt een ELV-indicatie op.

Geriatrische revalidatie of eerstelijns verblijf (herstelzorg)?

De termen eerstelijns verblijf (ELV), herstelzorg en geriatrische revalidatie worden vaak door elkaar gebruikt en zijn beide gericht op terugkeer naar huis. Het verschil is vooral dat het bij geriatrische revalidatie gaat om intensievere therapie bij complexe zorg. Bij herstelzorg, oftewel eerstelijns verblijf (ELV), gaat het om minder intensieve therapie, waarbij de nadruk ligt op tijd en rust om te herstellen.

Hoe lang duurt een Eerstelijns Verblijf?

Uw tijdelijke verblijf op onze afdeling De Brug is erop gericht dat u zo snel mogelijk terugkeert naar uw eigen woonomgeving. Hoe lang u precies in de Posten verblijft is afhankelijk van uw hersteldoelen en -mogelijkheden. Met een ELV-indicatie kunt u maximaal 3 maanden in de Posten verblijven., maar meestal korter. Zijn uw hersteldoelen na 3 maanden nog niet behaald, dan kan de ELV-indicatie eventueel met maximaal 3 maanden worden verlengd.

Wie betaalt een eerstelijnsverblijf?

Eerstelijnsverblijf (ELV) valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel het eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen wat in uw geval de kosten zijn.

Wat doet de Posten voor u?

Verblijft u voor Eerstelijns Verblijf in de Posten, dan beschikt u over een eigen zit-slaapkamer die gemeubileerd is door de Posten. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig en worden door de Posten voor u gewassen. De badkamer bevindt zich direct naast uw zit-slaapkamer en wordt gedeeld met één andere tijdelijke bewoner. Dagelijks ontvangt u het ontbijt, de warme maaltijd en een broodmaaltijd in de gemeenschappelijke huiskamer van de afdeling Herstel. Onze zorgmedewerkers helpen u waar nodig bij dagelijkse verrichtingen en uw persoonlijke verzorging, zoals wassen, douchen en aankleden. Het wassen van uw kleding is de verantwoordelijkheid van u of uw familie/naasten. U kunt tegen betaling een beroep doen op de was service van de Posten en gebruik maken van een vaste telefoon.
Voor uw medische zorg en behandeling is er een verschil tussen de laag complexe ELV en de hoog complexe ELV. Uw verwijzer, het ziekenhuis of de huisarts bepaalt, samen met de specialist ouderengeneeskunde van de Posten, voor welke indicatie u in  aanmerking komt.

Laag complexe ELV-zorg

Uw aandoening is enkelvoudig en er is sprake van ongeplande zorg. Uw verblijf in de Posten is er vooral op gericht dat u rustig kunt aansterken en herstellen. Uw eigen huisarts is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Medicatie ontvangt u via uw eigen apotheek. Het ophalen van medicijnen, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en hulpmiddelen, zoals een rolstoel of rollator, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Zo nodig kunt u gebruik maken van de fysiotherapie, ergotherapie en diëtisten die in de Posten aanwezig zijn. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en de vergoedingen.

Hoog complexe ELV-zorg

Door meerdere aandoeningen en/of beperkingen heeft u tijdelijk intensieve zorg, begeleiding en behandeling nodig. De specialist ouderengeneeskunde organiseert en bewaakt uw medische zorg. Uw medicatie en eventuele verbandmiddelen ontvangt u via de apotheek van de Posten. Hulpmiddelen die voor uw behandeling en herstel nodig zijn, worden verstrekt door de Posten. Het multidisciplinaire behandelteam van specialisten, therapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden werkt met u samen aan uw herstel.

Een dagdeel thuis revalideren / huisbezoek

Uw tijdelijke verblijf in de Posten is erop gericht dat u zo snel mogelijk terugkeert naar huis. Het oppakken van de dagelijkse activiteiten staat centraal bij uw behandeling. Om de overgang naar huis zo goed mogelijk te laten verlopen kunnen we indien nodig een 'dagdeel thuisrevalidatie' inplannen. Daarbij gaat u met uw familie/contactpersoon een dagdeel naar huis om te oefenen en te beoordelen of u zich kunt redden. Eventueel kunnen we ook een huisbezoek door de ergotherapeut en/of fysiotherapeut inplannen. Ook daarbij is het wenselijk dat uw familie/contactpersoon aanwezig is. Aan de hand van het dagdeel thuis revalideren of het huisbezoek kunnen we samen met u bepalen waarmee u eventueel nog moet oefenen. Ook kan het zijn dat de conclusie is dat er thuis nog aanpassingen nodig zijn die voor uw thuiskomst geregeld moeten worden. Op die manier gaat u met vertrouwen naar huis. 

En dan ..... naar huis

Ook wanneer u naar huis gaat hoeft u er niet alleen voor te staan. Waar nodig kun u ook in de thuissituatie rekenen op onze ondersteuning. Voor uw vertrek naar huis informeren we u graag over onze mogelijkheden voor onder andere huishoudelijke zorg, thuiszorg, dagbesteding en casemanagement dementie. Ook is het mogelijk om de behandeling door uw vertrouwde diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopediste in de thuissituatie voort te zetten.
Mocht een terugkeer naar huis onverhoopt (nog) niet mogelijk zijn, dan kijken we samen met u naar een voortzetting van de ELV-zorg in de Posten of naar de mogelijkheden om te komen wonen in een instelling met 24-uurs zorg en/of behandeling. Dit kan bijvoorbeeld de Posten zijn.

In de laatste levensfase

ELV-zorg is er ook voor uw laatste levensfase. Indien uw arts van mening is dat u in die situatie zeer intensieve zorg en begeleiding nodig heeft die thuis niet kan worden geboden, kunt u terecht in de Posten. We spreken dan van palliatieve ELV-zorg wanneer uw behandelend arts vaststelt dat uw levensverwachting drie maanden of korter is. Bij palliatieve ELV-zorg is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor uw medische zorg.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E