Klagen mag!

Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Ervaart u onvrede over de zorg- en dienstverlening, de organisatie daarvan of over de manier waarop u bejegend wordt? Praat er dan over. Het liefst met de medewerker die hier direct bij betrokken is en/of met zijn/haar leidinggevende. Vaak lukt het om samen tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval, neemt u dan contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van de Posten.

Vertrouwenspersoon de Posten

Wanneer u niet direct een klacht wilt indien, maar wel behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over een situatie of ervaring waarover u onvrede ervaart, kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon luistert, begeleidt en adviseert u over hoe u kunt handelen. Zij kan u eventueel doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris of helpen bij het formuleren van uw klacht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd.

  • In de meeste gevallen kunt u terecht bij onze algemene vertrouwenspersoon, mevrouw Hoomans. Mevrouw Hoomans is op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 - 13682674.
  • Zit u met een kwestie die te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang (hierin zijn de afspraken rond onvrijwillige zorg vastgelegd), dan kunt u terecht bij Marian Stevelink. Marian is als cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van De Posten. Zij is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer  06 – 21374139 en via emailadres m.stevelink@hetlsr.nl. Mocht u  Marian niet kunnen bereiken dan kunt u ook bellen met bereikbaarheidsnummer 088 - 201 59 00. Wilt u een formele klacht indienen die te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang dan kunt u zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie Twente: de Posten maakt namelijk deel uit van IZO Twente, een netwerk van zorginstellingen in Twente. In geval van een WZD-klacht kunt u hiervan gebruik maken. Deze Regionale Klachtencommissie Twente wordt secretarieel en ambtelijk ondersteund vanuit de Twentse Zorgcentra. , telefoon: 088 - 4304001, e-mail: secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl

Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang >>

Bekijk de folder "Heb je te maken met zorg die je niet wilt' van Marian Stevelink/Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, (PDF, 162 KB)) >> 

Klachtenfunctionaris de Posten

Niet iedereen weet het, maar u heeft een wettelijk recht op klagen. Daarom heeft de Posten een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als u er samen met de medewerker, diens leidinggevende en de vertrouwenspersoon niet uitkomt, dan kunt u uw klacht melden bij onze klachtenfunctionaris, mevrouw Helga van Silfhout. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan u informeren en adviseren als u een klacht wilt indienen. Samen bespreekt u uw wensen en verwachtingen en zoekt u naar een oplossing voor uw onvrede. De klachtenfunctionaris kan ook een gesprek organiseren met u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

U kunt uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris door het invullen van dit klachtenformulier (PDF, 121kB). Het ingevulde klachtenformulier kunt u mailen naar klachtenbemiddeling@deposten.nl. Helga van Silfhout is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 348 807 00 .

Lees meer over het indienen van een klacht in de Klachtenregeling van de Posten (PDF, 87 KB).

Ten slotte is er nog de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, waar u terecht kunt als u van mening bent dat uw klacht door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E