Klagen mag!

Ervaart u onvrede over de zorg- en dienstverlening, de organisatie daarvan of over de manier waarop u bejegend wordt? Praat er dan over. Het liefst met de medewerker die hier direct bij betrokken is en/of met zijn/haar leidinggevende. Vaak lukt het om samen tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval, neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon van de Posten. Ook wanneer u niet direct een klacht wilt indienen, maar wel behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over een situatie of ervaring waarover u onvrede ervaart, kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon. Onze klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon luistert, begeleidt en adviseert u over hoe u kunt handelen. Zij kan u eventueel doorverwijzen of helpen bij het formuleren van uw klacht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd.  

  • Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

    Zit u met een kwestie die te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang (hierin zijn de afspraken rond onvrijwillige zorg vastgelegd), dan kunt u terecht bij Marian Stevelink. Marian is als cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van De Posten. Zij is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer  06 – 21374139 en via emailadres m.stevelink@hetlsr.nl. Mocht u  Marian niet kunnen bereiken dan kunt u ook bellen met bereikbaarheidsnummer 088 - 201 59 00.
  • Regionale Klachtencommissie Twente

  • Wilt u een formele klacht indienen die te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang dan kunt u zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie Twente: de Posten maakt namelijk deel uit van IZO Twente, een netwerk van zorginstellingen in Twente. In geval van een WZD-klacht kunt u hiervan gebruik maken. Deze Regionale Klachtencommissie Twente wordt secretarieel en ambtelijk ondersteund vanuit de Twentse Zorgcentra. Telefoon: 088 - 4304001, e-mail: secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl

Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang >>

Bekijk de folder "Heb je te maken met zorg die je niet wilt' van Marian Stevelink/Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, (PDF, 162 KB)) >> 

Lees meer over de Regionale Klachtencommissie Twente >>

Ten slotte is er nog de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, waar u terecht kunt als u van mening bent dat uw klacht door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E