Klagen mag!

Ervaart u onvrede over de zorg- en dienstverlening, de organisatie daarvan of over de manier waarop u bejegend wordt? Praat er dan over. Het liefst met de medewerker die hier direct bij betrokken is en/of met zijn/haar leidinggevende. Vaak lukt het om samen tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval, neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon van de Posten. Ook wanneer u niet direct een klacht wilt indienen, maar wel behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over een situatie of ervaring waarover u onvrede ervaart, kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon. Onze klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon luistert, begeleidt en adviseert u over hoe u kunt handelen. Zij kan u eventueel doorverwijzen of helpen bij het formuleren van uw klacht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd.  


Bekijk de folder "Heb je te maken met zorg die je niet wilt' van Marian Stevelink/Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, (PDF, 162 KB)) >> 

Lees meer over de Regionale Klachtencommissie Twente >>

Ten slotte is er nog de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, waar u terecht kunt als u van mening bent dat uw klacht door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E