Verzorging

In de Posten kunt u rekenen op een zorgteam dat in uw nabijheid klaarstaat om u de zorg te bieden die nodig is. Uw  contactverzorgende is uw eerste aanspreekpunt en regelt dat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij uw behoeftes en wensen. Uw contactverzorgende kent uw persoonlijke situatie en overlegt met u, uw familie en met eventuele andere zorgverleners.

De Posten beschikt over een uitgebreid medisch team en behandelteam, waarvan u afhankelijk van uw zorgindicatie gebruikt kunt maken.

Samen zorgen

Bij de Posten geloven we in de kracht van samenwerking. De zorg en ondersteuning voor de bewoners geven we samen met familie en/of mantelzorgers. Een partner, vader, moeder of familielid is wel verhuisd naar de Posten, maar daarmee houdt de betrokkenheid van de familie niet op. Juist het regelmatig zien van de vertrouwde gezichten is zo belangrijk voor een veilig en geborgen gevoel. Het draagt bij aan een leefklimaat dat in het verlengde ligt van de thuissituatie van de bewoner. We spreken daarom met familie en naasten af hoe zij vorm willen geven aan hun betrokkenheid bij de bewoner. Bijvoorbeeld door regelmatig langs te komen voor een wandeling, een spelletje of het klaarleggen van schone kleding, of door te helpen bij de persoonlijke verzorging. Zo zorgen we er samen voor dat de bewoner zich echt thuis voelt.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E