A A A
Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Mantelzorg

de Posten als mantelzorgpartner

Samen met u als mantelzorger verlenen wij graag zorg voor uw naaste. Of uw naaste nu zelfstandig woont of bij ons in het zorgcentrum, de Posten staat mantelzorgers met raad en daad terzijde.

Wat is een mantelzorger eigenlijk? Dat is iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste zorgt. Een groot verschil met vrijwilligerswerk is dat er al voor de start van de zorg een emotionele band is met de persoon waar de mantelzorger voor gaat zorgen.

In de rol van mantelzorgpartner biedt de Posten hulp, informatie, erkenning en respect voor de mantelzorger. Wij zien de mantelzorger als gesprekspartner in de zorg voor de naaste. Samen streven we naar een goede kwaliteit van leven. Waarbij de regie zoveel mogelijk in handen blijft van de degene die zorg ontvangt.

Als mantelzorgpartner vinden wij het belangrijk:

  • samen met de mantelzorger een rolverdeling af te spreken
  • dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en regelmatig worden besproken
  • handvatten en informatie te geven om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen
  • mantelzorgers informatie te geven over de betekenis en gevolgen van een aandoening of ziekte
  • mantelzorgers met elkaar in gesprek te brengen via familieavonden

Voor zowel mantelzorgers als de naaste die zorg ontvangt kan de dagbesteding van de Posten een welkome aanvulling zijn op de zorg. Voor de mantelzorger wordt het zorgen voor, dan even uit handen genomen. En voor degene die de zorg ontvangt is het een prettige en zinvolle dagbesteding.

Websites:
Carenzorgt 
Zorgsite 
Siz Twente 
Alzheimer Nederland 
Dementie Twente 
Zorgvisie: App voor mantelzorgers (gratis te downloaden) 
Mantelzorger ben je niet alleen 
Mezzo 
Expertisecentrum mantelzorg 
Pmo overijssel 
Partnerzorg 
Handen in huis 
Zorgbelang Nederland
Regelhulp
Het Retraitehuis
         

Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E