Mantelzorg

de Posten als mantelzorgpartner

Wanneer u als mantelzorger langere tijd intensief zorgt voor uw partner, een familielid of andere dierbare, kunt u een waardevolle bijdrage blijven leveren wanneer de professionele zorg van de Posten wordt ingeschakeld. Wat u kunt en wilt doen, kunt u blijven doen. Zo vullen informele en professionele zorg elkaar aan.

Wij stimuleren dat u als mantelzorger een actieve rol blijft spelen in het leven van uw naaste. In onze visie hebben u en wij een gezamenlijk streven: het leven voor uw naaste, onze klant, zo prettig en zinvol mogelijk maken. Wij zien dit als teamwork waarbij de klant, de mantelzorger(s) en de zorgprofessionals “partners in zorg” zijn. In dit teamverband werken we op basis van gelijkwaardigheid samen en gaan we daarover samen het gesprek aan. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.

Binnen de Posten werken we op vier niveaus samen met u als mantelzorgers door:

  • u zoveel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van uw naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden;

  • het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep uw naaste;

  • u de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie door o.a. deelname aan familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad; en

  • u ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingsochtenden voor mantelzorgers en het mantelzorgcafé.

Voor zowel mantelzorgers als de naaste die zorg ontvangt kan de dagbesteding van de Posten een welkome aanvulling zijn op de zorg. Voor de mantelzorger wordt het zorgen voor, dan even uit handen genomen. En voor degene die de zorg ontvangt is het een prettige en zinvolle dagbesteding.

Blijven logeren? Dat kan!

Binnen de Posten is het mogelijk om te blijven logeren. Wij hebben een comfortabele logeerkamer op beide locaties. Ook beschikken we over verrijdbare logeerbedden voor naasten die bij hun dierbaren willen waken tijdens de stervensfase.

Lees meer over mantelzorg op:

Carenzorgt 
Zorgsite 
Siz Twente 
Alzheimer Nederland 
Dementie Twente 
Zorgvisie: App voor mantelzorgers (gratis te downloaden) 
Mantelzorger ben je niet alleen 
Mezzo 
Expertisecentrum mantelzorg 
Pmo overijssel 
Partnerzorg 
Handen in huis 
Zorgbelang Nederland
Regelhulp

Het Retraitehuis

         
<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E