ANBI Vrienden van de Posten

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrienden van de Posten is een zogenaamde ANBI. Dat wil zeggen dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Dat betekent dat wij ons inzetten voor het algemeen nut en voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst hieraan gesteld heeft. Het doel van de Stichting Vrienden van de Posten is het treffen van sociale, culturele en andere voorzieningen voor bewoners en cliënten van de Posten. Hierbij gaat het nadrukkelijk om extra zaken of activiteiten die het leven. De middelen hiervoor verkrijgt de Stichting Vrienden van de Posten door giften en vaste donaties van mensen die iets extra's willen doen voor de cliënten van de Posten. Ook subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen dragen bij aan het inkomen van de Stichting.

Als ANBI moet de Stichting Vrienden van de Posten gegevens delen met het publiek. U vindt deze hieronder:

ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Posten.pdf

Jaarverslag en jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van de Posten

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E