Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm. 

Onvrijwillige zorg en rechten cliënten

In de Wet Zorg en Dwang zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Ook in het geval u geen klacht heeft kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en u kunt met haar van gedachten wisselen over vragen die gaan over het onderwerp onvrijwillige zorg.  

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert. Marian Stevelink is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan de Posten is gekoppeld. Marian is als cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Zij is volledig onafhankelijk van de Posten.  Marian Stevelink is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 21374139 en via emailadres m.stevelink@hetlsr.nl. Mocht u  Marian niet kunnen bereiken kan u ook bellen met bereikbaarheidsnummer 088 - 201 59 00

Heeft u een vraag, behoefte aan een luisterend oor, een klacht of een probleem en wilt u hierover graag met een onafhankelijk persoon praten? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig. 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E