Jaarverslag 2018 van Cliëntenraad verschenen

De Cliëntenraad heeft haar jaarverslag 2018 uitgebracht. De Cliëntenraad legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2018. Het was het jaar waarin is stilgestaan bij het 45-jarig jubileum van de Posten en waarin koers is uitgezet naar de toekomst. Zo is in het jaarverslag te lezen dat de medewerkers van de Posten, samen met mantelzorgers, familie en vrijwilligers, weer hard gewerkt hebben om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Dat dat is gelukt blijkt uit de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken in 2018. Het gemiddelde rapportcijfer uit de uitvraag van onze eigen klantwaardering is namelijk een 8,0. Daarnaast werd de Posten op Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddelde score van een 7,5.

Bekijk het Jaarverslag 2018 op de webpagina van de Cliëntenraad >>

6 juni 2019


> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E