Klagen mag!

Uw recht op klagen

Velen van ons zijn opgevoed in het besef dat klagen niet hoort. Op je tanden bijten. Niet klagen, maar dragen. Bij ons mag dat best. Wij horen het graag als er iets beter of anders kan.

Ervaart u onvrede over de zorg- en dienstverlening, de organisatie daarvan of over de manier waarop u bejegend wordt? Praat er dan over. Het liefst met de medewerker die hier direct bij betrokken is. Vaak lukt het om samen tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval, neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon van de Posten.

Klachtenfunctionaris de Posten

Niet iedereen weet het, maar u heeft een wettelijk recht op klagen. Daarom heeft de Posten sinds januari 2016 een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij zorgt voor een zorgvuldige klachtenafhandeling waarin de belangen van alle betrokkenen centraal staan.  In de Klachtenregeling van de Posten (pdf) leest u precies hoe zij te werk gaat en hoe u haar kunt bereiken.

Vertrouwenspersoon de Posten

Wilt u een vertrouwelijk gesprek over een situatie of ervaring waarover u onvrede ervaart? Onze vertrouwenspersoon luistert, begeleidt en adviseert u over hoe u kunt handelen. Zij kan u eventueel doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris of helpen bij het formuleren van uw klacht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd. De vertrouwenspersoon, mevrouw Hoomans, is op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 - 13682674.

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E