Cliëntenraad de Posten zoekt versterking

Wegens het vertrek van een lid en omdat veel zaken om steeds meer aandacht vragen zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad van de Posten behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Posten en denkt mee over het beleid van de Posten. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen de Posten als naar de landelijke ontwikkelingen in de sector VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg). Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de directeur over zaken als dienstverlening, welzijn, beleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, verbouwingen etc. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn uitgewerkt in een overeenkomst met de directeur.

De Cliëntenraad bestaat uit 12 leden. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode worden herkozen. De Cliëntenraad wordt bijgestaan door een Ondersteuner Cliëntenraad. De tijdsinvestering bedraagt minimaal 10 uur per maand. Vergaderingen vinden circa twee keer per maand plaats op de dinsdagochtend.

Bekijk voor meer informatie over deze vacature, het gewenste profiel en wijze van solliciteren de vacature Lid Cliëntenraad >>

4 februari 2020


> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E