Vacature Cliëntenraad

Samen werken aan verbetering

Wegens vertrek van leden en omdat veel zaken om steeds meer aandacht vragen zijn wij per direct op zoek naar twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Tijdsinvestering per lid: minimaal 10 uur per maand.

 

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad* van de Posten behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Posten en denkt mee over het beleid van de Posten. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen de Posten als naar de landelijke ontwikkelingen in de sector VVT (Verzorging Verpleging en Thuiszorg).  Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de directeur over zaken als bejegening, dienstverlening, welzijn, beleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, verbouwingen, verbeterpunten naar aanleiding van een cliënttevredenheidsonderzoek etc. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn bij de Posten uitgewerkt in een overeenkomst met de directeur van de Posten.

De Cliëntenraad bestaat uit 12 leden waarvan op dit moment 2 functies vacant zijn. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode worden herkozen.
De raad wordt bijgestaan door een Ondersteuner Cliëntenraad.

De tijdsinvestering per lid bedraagt minimaal 10 uur per maand. Vergaderingen vinden ca. twee keer per maand plaats op dinsdagochtend.

 

*De wettelijke basis voor de Cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies mag uitbrengen of waar instemming van de Cliëntenraad is vereist

Het functieprofiel

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • cliënt en/of vertegenwoordiger zijn van een of meerdere personen die diensten afneemt/-nemen van de Posten of op de een of andere wijze affiniteit hebben met de werkzaamheden van (de Cliëntenraad van) de Posten, bv. mantelzorger of vrijwilliger;

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en dienstverlening van de Posten in het bijzonder;

 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners in de Posten te behartigen;

 • beschikken over enig bestuurlijk inzicht (is een pré);

 • bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap, benodigd voor de uitvoering van de functie.

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief;

 • zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen;

 • een kritische, positieve en open houding hebben;

 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;

 • goede communicatieve vaardigheden hebben (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en tactvol kunnen optreden);

 • goede sociale vaardigheden hebben (samenwerken in teamverband);

 • digitaal vaardig zijn (kunnen werken met internet, iPad etc.)

 

Wat bieden wij

De Posten kent een financiële vergoeding voor de leden van de Cliëntenraad die in gezamenlijk overleg is opgesteld. Daarnaast mag u rekenen op samenwerking in een enthousiast team met alle mogelijke ondersteuning.

Informatie

Informatie over de Posten en de Cliëntenraad kunt u verkrijgen bij de voorzitter, de heer Jaap Hofstra of de secretaris, de heer Jan Ebberink. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van de Posten (053 – 4 753 753) of per mail via clientenraad@deposten.nl.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Posten heeft als beleid dat iedereen die betrokken is in het werk met cliënten dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van de Posten.


Reactie

Heeft u interesse in deze vacature, stuurt u dan uw motivatie en beknopte CV naar clientenraad@deposten.nl  t.a.v. de voorzitter, de heer Jaap Hofstra.


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E