Aanscherping coronamaatregelen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in hoog tempo toe. In de persconferentie van 28 september kondigden premier Rutte en minister De Jonge extra landelijke maatregelen aan. Ook in de Posten scherpen we onze voorzorgsmaatregelen aan. 

Voorbereiding de Posten 

Het aantal besmettingen loopt ook in Enschede op. Gelukkig zijn we in de Posten goed voorbereid. Ons coördinatieteam coronavirus komt minimaal wekelijks bij elkaar om de actuele stand van zaken te bespreken en waar nodig maatregelen te treffen. We volgen daarbij de adviezen van de overheid, het RIVM en onze deskundige infectiepreventie. Verder werken we nauw samen met de Twentse zorgaanbieders. Maar we gebruiken ook onze ervaringen uit de afgelopen maanden en kunnen zo afspraken op maat maken die passen bij de situatie in de Posten en op Erve Leppink. 

Extra voorzorgsmaatregelen

Ons uitgangspunt bij de extra maatregelen is: bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. 
Omdat het aantal besmettingen toeneemt en ook mensen zonder klachten positief getest worden, is het voor zorgmedewerkers en vrijwilligers van de Posten per direct verplicht om tijdens persoonlijke verzorging/verpleging van bewoners/klanten binnen 1,5 meter een mondkapje te dragen (naast de handschoenen die daarbij altijd gedragen worden). Bij andere zorgmomenten maakt de medewerker/vrijwilliger een eigen professionele afweging of hij/zij een mondkapje draagt.
Ook voor familie en naasten is per direct het dragen van een mondkapje verplicht. Wij verzoeken u vriendelijk om zelf een mondkapje mee te nemen en dit bij binnenkomst op te zetten.

Bezoek

We weten hoe belangrijk het voor bewoners en hun familie/naasten is dat zij elkaar kunnen ontmoeten. Een algemeen bezoekverbod zoals het afgelopen voorjaar willen we dan ook koste wat het kost voorkomen. Daarbij is de hulp van familie en naasten essentieel. We vragen hen bewuste keuzes te maken als het gaat om een bezoek aan de Posten. 
Wilt u op bezoek bij een bewoner van de Posten of Erve Leppink? Kom dan met maximaal 2 personen per keer, maar overweeg ook om wat vaker alleen op bezoek te gaan. Of vervang een bezoek door een telefoontje of beeldbellen. Alle kleine beetjes helpen! Daarnaast vertrouwen we erop dat u de bekende algemene coronamaatregelen in acht neemt en dat u thuisblijft bij klachten. Ten slotte blijft het belangrijk om ieder bezoek te plannen via het bekende digitale reserveringssysteem.

Lees meer over de geldende bezoekregeling binnen de Posten >>

Restaurant De Brink

De nieuwe landelijke maatregel voor cafés en restaurants is dat er maximaal 30 mensen binnen mogen zijn (personeel uitgezonderd). Ook in ons restaurant De Brink moeten we ons hieraan houden. Natuurlijk bent zijn bewoners met hun familielid/naaste welkom voor een kopje koffie of thee. Daarbij geldt helaas wel het principe: vol = vol als het maximum van 30 gasten is bereikt. Ook voor de eetmomenten en de ontspanningsactiviteiten in de Brink (uitsluitend toegankelijk voor bewoners) geldt dit maximum van 30 gasten.  

Teststraat

Samen met Zorggroep Manna heeft de Posten het testen van medewerkers in eigen hand genomen. Medewerkers met (milde) gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus kunnen zich in de Posten laten testen. Deze teststraat is al volop in bedrijf. En we zijn er best een beetje trots op. Je kunt er snel terecht en ook de testuitslagen zijn snel binnen. 
Bewoners met corona-gerelateerde klachten worden uiteraard met dezelfde snelheid getest door onze verpleegkundigen. Als dit bij uw familielid aan de orde is, krijgt u daarover vanzelfsprekend bericht.

Samenvattend

Wat verwachten wij van u als familielid/naaste:
  • U blijft welkom om uw naaste in de Posten te bezoeken binnen de geldende bezoektijden.
  • Kom met maximaal twee personen per keer. 
  • Neem zelf een mondkapje mee en zet dit op bij binnenkomst.
  • Registreer uw bezoek via het digitale reserveringssysteem.
  • Blijf thuis bij klachten en houd u aan de bekende coronamaatregelen.
  • Informeer ook andere familieleden en bekenden over deze regels.
29 september 2020 
> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E