Pilot Zorgpad Observatie Zorgschakel Enschede

Voor huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp (SEH) is het vaak niet eenvoudig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor een kwetsbare oudere in een crisissituatie. Hierdoor kunnen zij op een verkeerde plek terechtkomen of opgenomen worden in het ziekenhuis, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 

Om de vervolgzorg voor deze kwetsbare ouderen te verbeteren heeft Zorgschakel Enschede (Zorgcentrum de PostenLibereinLivio en Manna) in 2020 het initiatief genomen voor een pilot met het Zorgpad Observatie (2020 – 2023). De pilot wordt samen met de huisartsen (LHV, THOON), Medisch Spectrum Twente (MST) en Menzis uitgevoerd en is een succes! De resultaten van de pilot tonen namelijk ook in 2021 aan dat door de multidisciplinaire inzet van het Zorgpad 75% van de kwetsbare ouderen direct op de plek komt waar ze het beste geholpen kunnen worden. Een mooi resultaat waar we erg trots op zijn! De pilot krijgt dan ook een vervolg in 2022. Lees meer hierover in de Infographic van Zorgschakel Enschede.12 mei 2022> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E