Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis gaapt een groot gat. De Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende jaren gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het overbruggen van dit gat. De Taskforce is een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. 
 
Onze bestuurder Rick Hogenboom zit namens ActiZ in de Taskforce, omdat hij overtuigd is van de noodzaak dat gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties de handen ineen moeten slaan om de woonzorgopgaven het hoofd te bieden. Hij roept collega-zorgbestuurders op hiertoe het initiatief te nemen. 

Klik op de afbeelding om de oproep te bekijken. 
Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Branchevereniging ActiZ publiceerde vandaag het onderstaande bericht op haar website:

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie
Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. En één ding weten we zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.
De komende twee jaar gaat de Taskforce Wonen en Zorg aan de slag om lokale partners te stimuleren en te ondersteunen bij het overbruggen van dit gat. Op 20 januari presenteerde de Taskforce zijn werkplan met praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan.
Het werkplan en het meldpunt voor knelpunten is te vinden op  www.taskforcewonenzorg.nl.

Taskforce legt de lat hoog
Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: “Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties en zorgorganisaties aan één tafel te zitten. Vanaf vandaag is dat precies wat wij als Taskforce, samen met onze ambassadeurs, aanjagen. We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. En we willen dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat er in alle gemeenten passende woonzorgvormen gerealiseerd worden.”

Taskforce jaagt aan, reikt aan en zorgt voor doorbraken
De komende jaren organiseert de Taskforce, samen met de ambassadeurs, bestuurlijke bijeenkomsten in de regio. Daarbij reikt hij –zie www.taskforcewonenzorg.nl- inspirerende voorbeelden, geleerde lessen en informatiebronnen aan om het gesprek te voeden. “We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe”, aldus Adriani. Een ondersteuningsteam staat paraat om de partijen te helpen bij deze opgave. Tegelijkertijd organiseert de Taskforce werksessies door het land om hardnekkige vraagstukken te doorbreken. Vraagstukken die om een oplossing op landelijk niveau vragen. De eerste uitdaging waar de Taskforce de tanden in zet is de financiering van de ontmoetingsruimtes. “Want dat een ontmoetingsruimte belangrijk is om vereenzaming tegen te gaan, vindt iedereen. Maar van wie is het en wie betaalt het?”, besluit de voorzitter.

Meer informatie over Taskforce Wonen en Zorg
Op 29 januari presenteert de Taskforce Wonen en Zorg zijn werkplan op het congres Thuis in de Wijk. Het werkplan, praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan en het meldpunt voor knelpunten is al te vinden op www.taskforcewonenzorg.nl.
De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ en ministeries VWS en BZK. Namens ActiZ zitten John Bos (bestuurder van Woonzorg Flevoland en lid van de ActiZ Kerngroep Zorg Thuis en Rick Hogenboom (bestuurder van De Posten en lid van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg) in de Taskforce Wonen en Zorg. 


> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E