Start Leerafdeling Herstel

Op 4 september is onze Leerafdeling Herstel feestelijk van start gegaan. Een spannend moment waar de werkgroep Leerafdeling na maanden van zorgvuldige voorbereiding met vertrouwen naar heeft uitgekeken.

Eén team, één taak
De leerafdeling staat voor een stimulerend leerklimaat. Leerlingen kunnen er in korte tijd veel praktijkervaring opdoen. Het uitgangspunt is: één team, één taak. Met elkaar gaan de leerlingen de totale zorg aan de bewoners organiseren én uitvoeren. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij speciaal tot supervisor opgeleide en gediplomeerde verzorgenden IG en verpleegkundigen. Om een goede mix van leerlingen en supervisoren te waarborgen zijn er op de leerafdeling naar verhouding meer medewerkers aanwezig dan op andere afdelingen.

Op de leerafdeling kom je leerlingen tegen uit verschillende leerjaren van de opleidingen tot helpende, verzorgende IG en MBO-verpleegkundige. Zij leren gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Het ROC Twente is in dit project een belangrijke samenwerkingspartner voor de Posten. Ook voor het ROC is het nieuw dat docenten actief op de leerafdeling aanwezig zijn en zo een bijdrage leveren aan het leerklimaat.

Win-win(-win)
In de visie van de Posten bereiken we met de leerafdeling een win-win situatie:

·       We leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale opleidingskwaliteit en -capaciteit.

·       We hopen meer toekomstige collega’s enthousiast te maken voor een baan bij de Posten, of elders in de ouderenzorg.

·       Op de leerafdeling is er relatief veel tijd en aandacht voor de bewoners, voor het leerproces en voor verbeterprojecten. Zo willen we met dit concept in de Posten meer ruimte creëren voor innovatie en verbetering. Niet alleen op de leerafdeling, maar ook op andere afdelingen.

·       Door op deze manier te investeren in de kwaliteit van de herstelzorg, leveren we ook een bijdrage aan een goede doorstroming van cliënten in de keten.

Achtergrond
Als locatie is gekozen voor de Herstelzorg van de Posten. Hier kunnen 16 tijdelijke bewoners terecht om te herstellen na een operatie of verblijf in het ziekenhuis. De Herstelzorg is bij uitstek geschikt als leerafdeling: leerlingen kunnen hier ervaring opdoen met veel wisselende cliënten, uiteenlopende aandoeningen, verpleegtechnische handelingen en ziektebeelden. 
De komende tijd ligt de focus op het in de praktijk vormgeven van het concept. We nodigen geïnteresseerden van harte uit om te zijner tijd onze leerafdeling te bezoeken. Dit geldt niet alleen voor pers, maar juist ook voor collega-zorgaanbieders, waarmee wij kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Opening
Mevrouw Wessels (94) knipte op 4 september het lint door waarmee de Leerafdeling Herstel officieel werd geopend. Op de foto zien we haar samen met leerling Mike van Heijst.

Start Leerafdeling Herstel

26 september 2023

> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E