Gezamenlijke regionale klachtencommissie

Door het ondertekenen van een bestuurlijke overeenkomst hebben acht regionale zorgorganisaties gezamenlijk een regionale klachtencommissie voor klachten bij onvrijwillige zorg ingesteld. Door deze klachtencommissie regionaal te organiseren willen de deelnemende zorgorganisaties de toegang tot een klachtencommissie voor hun cliënten laagdrempelig houden. De deelnemende zorgorganisaties zijn: Ambiq, Aveleijn, De Twentse Zorgcentra, Liberein, Livio, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna en de Posten.

De klachtencommissie voor klachten bij onvrijwillige zorg is ingesteld omdat vorig jaar een nieuwe wet voor onvrijwillige zorg is ingegaan: de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet beschrijft onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zorgorganisaties zorg mogen toepassen waar de cliënt niet mee instemt. Denk daarbij aan gedwongen toediening van medicatie of het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon.

Een cliënt kan vinden dat de hem opgelegde onvrijwillige zorg niet zorgvuldig of onjuist wordt toegepast. Dan kan de cliënt daarover een klacht indienen. De Wet zorg en dwang schrijft voor dat een dergelijke klacht moet worden behandeld door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Landelijk is daar een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) voor opgericht, maar nu kunnen cliënten die zorg ontvangen van de deelnemende zorgorganisaties, hun klacht over onvrijwillige zorg dus ook in Twente indienen: bij de externe, onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Twente.

1 april 2021
> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E