Rapport Inspectiebezoek aan Erve Leppink

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 2 juli 2019 een vervolgbezoek aan onze locatie Erve Leppink in Enschede. De inspectie kondigde het gesprek een dag tevoren aan. Tijdens het bezoek hebben de inspecteurs getoetst of wij de zorg verstrekken zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. De inspecteurs hebben informatie verzameld door middel van observaties, een rondleiding, het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsten de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Dit vervolgbezoek was een vervolg op een eerder bezoek op 12 september 2018 aan Erve Leppink.

De conclusie was dat Erve Leppink op negen van de elf beoordeelde normen voldoet aan de normen voor goede zorg, wat beschouwd mag worden als een hele positieve uitkomst. We zijn dan ook erg tevreden met dit positieve rapport, dat uiteraard niet los te zien is van het rapport van het bezoek op 12 september 2018. Zie hiervoor de website van de inspectie. Overigens is de rapportage over  het inspectiebezoek aan Erve Leppink representatief voor de gehele Posten-organisatie.

Wat betreft de door de inspectie geconstateerde verbeterpunten kunnen we melden dat we bezig zijn met het verbeteren van het multidisciplinair samenwerken. Ook zijn we aan de slag gegaan met het methodisch werken. 

Lees het Rapport van het vervolginspectiebezoek aan Stichting De Posten, Erve Leppink van augustus 2019 (PDF, 161 KB) >>


> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E