Psycholoog

Aandacht voor ouder worden en ouder zijn

Binnen de Posten werken psychologen die gespecialiseerd zijn in psychische problemen die samenhangen met het ouder worden. Deze ondersteuning wordt praktisch en op persoonlijke wijze aangeboden. De psycholoog richt zich op zaken als somberheid, onbegrepen gedrag en vergeetachtigheid.

Psychologische hulpverlening

Wanneer mensen ouder worden komt het voor dat men vergeetachtiger wordt of andere problemen krijgt in het denken. Dit kan angstig of verdrietig maken en het functioneren in de maatschappij bemoeilijken. Ook kan het ouder worden gepaard gaan met ingrijpende veranderingen, zoals het verlies van de partner, familieleden of vrienden. Er ontstaan vaak ziektes, waarbij psychologische ondersteuning kan helpen bij de aanpassing aan de nieuwe situatie.

Psychologisch onderzoek

Door de psycholoog kan psycho-diagnostisch onderzoek (neuro- psychologisch onderzoek, stemmingsonderzoek, gedragsobservaties) worden gedaan. Eventueel kunnen we ondersteuning en begeleiding, advisering en psycho-educatie aan de oudere en hun naaste(n) bieden. Het begrijpen van de oorzaken van bepaalde gevoelens en gedrag, gecombineerd met wat aanpassingen in de omgeving, of het denken kunnen vaak al voldoende zijn om op eigen kracht verder te gaan.

Toegang en vergoeding

De psycholoog kan ingeschakeld worden voor een consult via de specialist ouderengeneeskunde. De huisarts kan u hiernaar verwijzen.

Contact

Telefoon: 053-4 753 753
Email: psychologen@deposten.nl

 

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E