Project Reablement Enschede Zinvol Uitproberen

Zorgmedewerkers zijn gewend om te zorgen, maar de zorgconsument en het zorglandschap verandert. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en autonomie behouden. In samenhang met de beschikbare middelen en arbeidskrachten vraagt dit om andere manieren van (samen)werken. Geïnspireerd door het concept Reablement en landelijke ervaringen ziet de Posten, samen met Livio, kansen om preventief met ouderen aan de slag te gaan om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dit project, genaamd Reablement Enschede Zinvol Uitproberen (REZU), is mogelijk gemaakt door gelden vanuit Menzis.   

Wat is Reablement?

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen. Als zorgprofessional werk je hier aan mee vanuit het principe van zorgen voor naar zorgen dat; samen met ouderen, hun netwerk en verschillende wijkprofessionals (o.a. behandeling en wijkverpleging).   

Wat is het doel van project REZU?

Het doel van dit project? Ouderen langer zelfstandig laten blijven met meer kwaliteit van leven door ouderen te helpen vaardigheden te behouden of weer aan te leren door een afgebakende periode van multidisciplinaire, intensieve instructie/coaching, voorafgaand aan de inzet van professionele zorg. Naast het doel voor de oudere in de wijk denken we ook een bijeffect te realiseren in het nauwer samenwerken tussen disciplines en organisaties.

Wat gaan we precies doen?

In Enschede-Zuid, de testwijk van dit project, starten we met een werkwijze waarbij wijkbewoners/klanten met een ondersteuningsvraag een intensief tijdelijk traject krijgen met coachen en instructie rondom zijn/haar vraag. Het gaat hierbij om ondersteuningsvragen richting formele zorg, waarbij we proberen vanuit positieve gezondheid kijken naar de mens en zijn vraag. Naast dat we, net als in onze reguliere dienstverlening, kijken naar preventief werken met de inzet van het netwerk, hulpmiddelen en technologie, zetten we bij een afgebakende groep extra in op Reablement.

We willen ontdekken welke bouwstenen van Reablement werken, bij welke wijkbewoner/hulpvraag en wat dat oplevert voor zowel wijkbewoner, zorgorganisatie als financierder. Op basis van ervaringen ontwikkelen Livio en de Posten een werkwijze. We laten ons in ieder geval leiden door succesfactoren van best practices zoals; begin klein, laat uitvoerende collega’s aan de voorkant meedenken, meet, deel en vier successen. En we maken gebruik van de ervaringen van andere projecten elders in Nederland. Ook doen we gedurende het project ervaring op zodat we tussendoor continu kunnen bijsturen. Tenslotte investeren we in het ontdekken van hiaten of knelpunten die nog op te lossen zijn, bijvoorbeeld rondom financiering (eigen risico). 

Project Reablement Enschede Zinvol Uitproberen

Op de foto vlnr: projectleiders Nicole (van Livio) en Marije (van de Posten)

8 maart 2024> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E