​Pilot Zorgpad Observatie krijgt vervolg

Regelmatig is het voor huisartsen en de spoedeisende hulp (SEH) artsen niet eenvoudig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor een kwetsbare oudere in een crisissituatie. Hierdoor worden ouderen opgenomen in het ziekenhuis, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Of ze kunnen op een verkeerde plek terechtkomen. Met de komst van een observatieplek is daar verandering in gekomen. We kunnen de kwetsbare oudere nu beter en sneller de juiste zorg geven.

Om voor deze groep de zorg te verbeteren heeft er in 2019 en 2020 de pilot Zorgpad Observatie plaatsgevonden. Door de inzet van het Zorgpad komt meer dan 75% van de kwetsbare ouderen direct op de plek waar ze het beste geholpen kunnen worden. De uitkomsten van deze nieuwe multidisciplinaire werkwijze zijn positief en de pilot krijgt in 2021 een vervolg.

Samen werken aan betere vervolgzorg in de regio
Op initiatief van Zorgschakel Enschede (een samenwerkingsverband van VVT-organisaties De Posten, Liberein, Livio en Manna) is samen met de huisartsen (Landelijke Huisartsen Vereniging LHV, BV THOON), Medisch Spectrum Twente (MST) en zorgverzekeraar Menzis een pilot Zorgpad Observatie uitgevoerd.

In het Zorgpad wordt multidisciplinair samengewerkt, waarbij de cliënt binnen een VVT organisatie gemiddeld 12 dagen wordt geobserveerd, behandeld, getrieerd en geïndiceerd om vervolgens beter, en sneller de juiste vervolgzorg te kunnen bepalen. De Posten heeft hiervoor 2 observatiebedden beschikbaar.

Deze aanpak leidt tot een vermindering van de toestroom van kwetsbare ouderen naar de Spoedeisende Hulp, opname in het ziekenhuis, substitutie van zorgdiagnostiek, verkorten van de ligduur op de ELV, het versnellen van de uitstroom naar de WLZ en een snellere doorstroom binnen de VVT organisatie. 

Juiste vervolgzorg van 22% naar 76%
De resultaten van de pilot Zorgpad Observatie tonen aan dat er door de inzet van het Zorgpad vaker en sneller de juiste vervolgzorg op de juiste plek geboden kan worden. Zo ontvangt 76% van de cliënten direct de juiste indicatie en vervolgzorg in plaats van 22% (bij vooraf inschatting van verwijzer). Tevens wordt dubbel werk voorkomen door eenduidige diagnostiek en triage. Ook biedt het een optimale mogelijkheid tot herstel voor de cliënt.  

Vervolg Zorgpad Observatie
De resultaten van het eerste jaar betreffen een beperkte periode waarin ook het coronavirus van invloed is geweest.  Dit betekent dat het Zorgpad Observatie in 2021 wordt gecontinueerd en doorontwikkeld.

Wil je meer informatie over het doel, de aanpak en de resultaten van de pilot? Bekijk dan deze infographic (PDF, 323KB) >>

15 december 2020

> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E