Oproep Twentse VVT-instellingen

De 10 Twentse VVT-instellingen, waaronder de Posten, doen een nadrukkelijke oproep aan Menzis Zorgkantoor, om samen de transitie in de ouderenzorgsector adequaat vorm te geven en te realiseren. De problematiek is bekend: het aantal kwetsbare ouderen neemt toe, er is schaarste aan medewerkers en de budgetten zijn krap. De VVT zit volop in haar transitieopgave om de beweging naar passende zorg te maken. Door de aangekondigde tariefkortingen op de Wlz en de inhoud van het nieuwe inkoopbeleid vanaf 2024 dreigt er stagnatie om de veranderopgave te realiseren en komt de zorg aan cliënten onverantwoord onder druk te staan.

De VVT-instellingen doen daarom een dringend beroep op Menzis Zorgkantoor om samen op te trekken in deze transitie die ons allemaal raakt.

Brief aan Menzis Zorgkantoor

> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E