Muziektherapie

Brengt u in beweging

Veel mensen ervaren muziek als iets persoonlijks dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Muziek heeft een aantal kenmerken, waardoor het therapeutisch toepasbaar is. Zo kan muziek herinneringen oproepen, emoties beïnvloeden, mensen in beweging brengen of ontspannen. Tijdens de muziektherapie kan er aan doelen worden gewerkt door samen muziek te luisteren, te zingen, te bewegen op muziek, liederen te schrijven en/of instrumenten te bespelen.

Muziektherapie kan onder andere gebruikt worden voor de onderstaande doelen:

Emotionele doelen

 • Uiten van en omgaan met emoties
 • Verminderen depressieve klachten
 • Rouwverwerking
 • Verminderen van spanning/ onrust
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Begeleiding palliatieve fase
 • Verzachten van pijn

Sociale doelen

 • Stimuleren van sociale interactie
 • Doorbreken van isolement
 • Contact vergroten

Functionele doelen

 • Concentratie en (zintuiglijke) waarneming stimuleren dan wel verbeteren
 • Verbeteren spraak- en taalvaardigheden
 • Verbeteren van motorische vaardigheden
 • Activeren van geheugen

Samen met u en/of uw eerste contactpersoon maken we een behandelplan.

 

Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden van muziektherapie kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon: 053-4 753 753
Email: muziektherapie@deposten.nl

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E