Muziektherapie

Brengt u in beweging

Veel mensen ervaren muziek als iets persoonlijks dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Muziek heeft een aantal kenmerken, waardoor het therapeutisch toepasbaar is. Zo kan muziek herinneringen oproepen, emoties beïnvloeden, mensen in beweging brengen of ontspannen.

Muziektherapie kan gebruikt worden voor de onderstaande doelen:

Emotionele doelen

  • Uiten van en omgaan met emoties
  • Verminderen depressieve klachten
  • Rouwverwerking eigen ziektebeeld
  • Verminderen van spanning/ onrust

Sociale doelen

Stimuleren van sociale interactie

Functionele doelen

  • Concentratie en (zintuiglijke) waarneming stimuleren dan wel verbeteren
  • Spraak & -taalvaardigheden verbeteren
  • Verbeteren van motorische vaardigheden gedurende revalidatietrajecten
  • Geheugen trainen

Samen met u en/of uw eerste contactpersoon maken we een behandelplan.

 Toegang en vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden een muziektherapeutisch consult gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem voor vragen hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden van muziektherapie kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon: 053-4 753 753
Email: muziektherapie@deposten.nl

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E