Muziektherapie

Brengt u in beweging

Veel mensen ervaren muziek als iets persoonlijks dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Zo kan muziek herinneringen oproepen, emoties beïnvloeden, mensen in beweging brengen of ontspannen. Door muziek in te zetten tijdens therapie kan er worden gewerkt aan bijvoorbeeld het uiten van en omgaan met emoties, rouwverwerking, vermindering van spanning of onrust, verzachten van pijn. Ook kan muziek bijdragen aan het doorbreken van isolement en verminderen van gevoelens van eenzaamheid. Op functioneel gebied draagt muziek bovendien bij aan onder andere activatie van het geheugen, verbetering van spraak- en taalvaardigheden en motorische vaardigheden. 

Muziek in behandelplan

Om bovenstaande redenen zetten we bij de Posten graag muziektherapie in als behandeling. Na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde, waarin het behandeldoel kenbaar wordt gemaakt, kunnen we u bezoeken. Tijdens de muziektherapie werkt u aan de doelen die worden opgesteld in uw zorgplan, waarbij de muziektherapeut specifieke interventies inzet. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld samen muziek te luisteren, te zingen, te bewegen op muziek, liederen te schrijven en/of instrumenten te bespelen.

Onze muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in:

  • Neurologische muziektherapie (NMT)
  • Speech Music Therapy Aphasia (SMTA)
  • Werken met klankschalen
  • De Ronnie Gardiner methode (RGM)
  • Muziekkusseninterventie bij nachtelijke onrust
  • Ademtherapie.
Meer informatie en contact Muziektherapie

Voor meer informatie over de mogelijkheden van muziektherapie kunt u contact met ons opnemen, via telefoon: 053 - 4 753 753, of e-mail: muziektherapie@deposten.nl

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E