Medische vakgroep

Integrale, probleemgeoriënteerde werkwijze

De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten van de Posten vormen samen de medische vakgroep. De specialisten ouderengeneeskunde hebben grote kennis en ervaring in de behandeling van kwetsbare en chronisch zieken. Samen met het multidisciplinaire behandelteam van de Posten wordt gewerkt aan behoud of verbetering van de kwaliteit leven. 

Praktische adviezen

Ons werk kenmerkt zich door een integrale, probleemgeoriënteerde methode waarbij we kijken naar uw medische aandoening en de gevolgen daarvan. Samen met u en uw mantelzorger of eerste contactpersoon stellen we een behandelplan op. Deze is gericht op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven en  daarnaast geven we praktische adviezen over o.a. zorg- en behandelmogelijkheden, revalidatie, medicatie en wel of niet reanimeren.

Daarnaast ondersteunen wij de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld huisarts, tandarts en fysiotherapeut).

Toegang en vergoeding

De huisarts kan u naar ons verwijzen. Na het maken van een afspraak bezoeken wij u thuis.

Contact

Voor een afspraak of meer informatie kunt contact opnemen via:
Telefoon: 053- 4 753 753 (algemeen)
Telefoon: 053-4 753 736 (secretariaat)
Email:  so@deposten.nl

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E