Medische vakgroep

Integrale, probleemgeoriënteerde werkwijze

De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten van de Posten vormen samen de medische vakgroep en hebben grote kennis en ervaring in de behandeling van kwetsbare en chronisch zieken. Samen met het multidisciplinaire behandelteam van de Posten werken zij aan behoud of verbetering van de kwaliteit van uw leven. 

Praktische adviezen

Ons werk kenmerkt zich door een integrale, probleemgeoriënteerde methode waarbij we kijken naar uw medische aandoening en de gevolgen daarvan. Samen met u en uw mantelzorger of eerste contactpersoon stellen we een zorgleefplan voor u op. Uw zorgleefplan is gericht op zelfredzaamheid en de kwaliteit van uw leven. Daarnaast geven we praktische adviezen over onder andere zorg- en behandelmogelijkheden, revalidatie, medicatie en wel of niet reanimeren. Daarnaast ondersteunt de medische vakgroep de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld huisarts, tandarts en fysiotherapeut).

Toegang en vergoeding

De huisarts kan u naar ons verwijzen. Na het maken van een afspraak bezoeken wij u thuis.

Contact medische vakgroep de Posten

Voor een afspraak of meer informatie kunt contact opnemen via telefoonnummer: 053 - 4 753 753 (algemeen), of 053 - 4 753 736 (secretariaat).

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E