Maatschappelijk werk

Ondersteuning van de eigen kracht

Wanneer er sprake is van ziekte en/of geestelijke achteruitgang, dan is dit voor u en de mensen om u heen vaak moeilijk. Het maatschappelijk werk kan u en uw familieleden helpen om inzicht te krijgen in uw situatie.

Samen met de eventuele mantelzorger(s) kijken wij naar wat voor u van belang is en wat er mogelijk is om de vertrouwde manier van leven zoveel mogelijk in stand te houden. Hierna stellen wij met u een plan op om dit te verwezenlijken.

Ons uitgangspunt in onze manier van werken is de wijze waarop u altijd geleefd hebt.

Juist als uw ziekte u beperkt en uw leven hierdoor ingrijpend verandert, kijken wij naar mogelijkheden met betrekking tot de vertrouwde levenswijze. Het maatschappelijk werk kan u en uw mantelzorgers in dit proces begeleiden en ondersteunen in de aanpassing naar de veranderende situatie.

Daarnaast geven wij passend advies en informatie. Dit kan door middel van individuele gesprekken, maar ook in een groep. Het voordeel van een groep is dat u lotgenoten ontmoet en elkaars ervaringen kunt delen. Hierdoor kunt u steun door de groep ervaren en van gedachten wisselen met gelijkgestemden.

Toegang en vergoeding

De maatschappelijk werker kan ingeschakeld worden voor een consult via de specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts kan u doorverwijzen.

Contact

Telefoonnummer: 053-4 753 753
Email:  maatschappelijkwerk@deposten.nl 

<

Zorgkaart Nederland
 


             
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E