Maatschappelijk werk

Ondersteuning eigen kracht

Wanneer u ziek bent of geestelijk achteruit gaat, dan kan dat moeilijk zijn: zowel voor u, als voor de mensen om u heen. Het maatschappelijk werk kan u en uw familieleden helpen om inzicht te krijgen in uw situatie en u en uw familie begeleiden en ondersteunen in de aanpassing naar de veranderde situatie. Samen bekijken we wat voor u van belang is en wat er mogelijk is om uw vertrouwde manier van leven zoveel mogelijk in stand te houden. We stellen wij daarvoor samen met u een plan op. Het uitgangspunt hierin is de manier waarop u altijd geleefd hebt.
Daarnaast kunt u bij het maatschappelijk werk terecht voor advies en informatie. Dit kan door middel van individuele gesprekken, maar ook in een groep. Het voordeel van een groep is dat u lotgenoten ontmoet en elkaars ervaringen kunt delen.

Toegang en vergoeding

U kunt de maatschappelijk werker inschakelen voor een consult via de specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts kan u doorverwijzen.

Meer informatie en contact maatschappelijk werk de Posten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 053-4 753 753, of e-mail:  maatschappelijkwerk@deposten.nl

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E