Leden Cliëntenraad de Posten

Samen werken aan verbetering

De Cliëntenraad van de Posten bestaat uit 12 leden die de belangen behartigen van alle intra- en extramurale cliënten van de Posten.

Wilt u in contact treden met één van de leden van de Cliëntenraad of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u mailen naar: clientenraad@deposten.nl.

Ook kunt u een brief schrijven naar:
Cliëntenraad de Posten
De Posten 135
7544 LR Enschede

 

Leden
De heer. J. Hofstra
(voorzitter)
Leden
De heer J. Ebberink
(penningmeester)
Leden
De heer H. Bouwman
(lid)

 

Leden
Mevrouw F. Goseling
(lid)
Leden
Mevrouw M. Pieterson
(lid)
Leden
Mevrouw. G. Ros
(lid)

 

Leden
De heer T. ter Welle
(lid)
Leden
Mevrouw J. Grabo
(lid)
Leden
Mevrouw G. de Vries
(lid)

 

Leden
Mevr. H. Kuiper
(lid)
Leden
Dhr. T. Addink
(lid)
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E