In contact treden met de Cliëntenraad

lees hier meer...

Wilt u in contact treden met één van de leden van de Cliëntenraad of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u mailen naar: clientenraad@deposten.nl
of bellen met Petra Vuurboom via telefoonnummer 053 4 753 753.

Ook kunt u een brief schrijven naar:
Cliëntenraad de Posten
De Posten 135
7544 LR Enschede

Zorgkaart Nederland


Links | Sitemap | DisclaimerContact |  T 053 - 4753 753 | E