A A A
Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Ergotherapie

Uw dagelijks functioneren is onze zorg

Ergotherapie van de Posten, ook als u niet bij ons verblijft, zorgt ervoor dat u zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt functioneren in uw eigen omgeving. Onze ergotherapeuten helpen u  met beperkingen of problemen om in uw dagelijks leven weer zo zelfstandig en optimaal mogelijk te functioneren. Daarbij richten we ons op de dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten, drinken en dagplanning maken, huishoudelijke taken en het zich verplaatsen.

Onze ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft training, leert u nieuwe vaardigheden of biedt hulp bij de aanschaf van passende hulpmiddelen en aanpassingen. Ook geven we adviezen over de inrichting van de woonomgeving ten behoeve van valpreventie of herkenning van de woonomgeving. Daarnaast geven onze ergotherapeuten adviezen aan partners en mantelzorgers over de benaderingen en omgang met dementerenden. En ze begeleiden partners en mantelzorgers van chronisch zieken.

Ergotherapie helpt o.a. bij

  • Omgaan met lichamelijke en cognitieve beperkingen
  • Uitoefenen van dagelijkse bezigheden en hobby's
  • Toepassen van hulpmiddelen
  • Valpreventie (veiligheid in en om het huis)
  • Advies en preventiemaatregelen bij decubitus
 

Toegang en vergoeding

Ergotherapie is in de meeste gevallen direct toegankelijk, zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Ergotherapie is voor 10 uur opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen.

Contact

Meer informatie over ergotherapie, of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met ons:

Telefoon: 053 4 753 753
Email: ergo@deposten.nl


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E