Corona-onderzoek RIVM en Nivel

De Posten doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek over COVID-19 (het coronavirus) in verpleeghuizen. Met dit onderzoek wil het RIVM in kaart brengen hoeveel verpleeghuisbewoners klachten van het coronavirus vertonen en hoeveel bewoners positief getest zijn. De resultaten worden gebruikt voor het beleid van de regering en voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Voor dit onderzoek werkt  het RIVM samen met het onderzoeksinstituut Nivel. Zij gebruiken behandelgegevens van bewoners van de Posten die betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 

Gezien de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kan de Posten redelijkerwijs niet iedere bewoner vooraf om toestemming vragen. Heeft u eerder expliciet bezwaar gemaakt tegen gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan zullen wij uw gegevens niet beschikbaar stellen voor dit onderzoek.  

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Posten.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Stichting de Posten
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
De Posten 135
7544 LR Enschede
of per mail aan: privacy@deposten.nl.
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E