Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Wanneer het noodzakelijk is om de mantelzorger even te ontlasten, is bij de Posten een tijdelijke opname van degene met een zorgvraag mogelijk. De opname is altijd gericht op terugkeer naar huis. De opnameduur kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. De gemeente of het CIZ moeten een indicatie stellen.

Kosten

Respijtzorg is mogelijk op basis van een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente. Er moet een eigen bijdrage via het CAK betaald worden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK op basis van uw inkomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over respijtzorg, neemt u dan contact op met het Adviespunt van de Posten.


<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E