De Posten ontvangt certificaat Samen dementievriendelijk

Op woensdag 8 mei heeft de Posten als eerste organisatie in Enschede het certificaat Samen dementievriendelijk ontvangen. Het certificaat wordt uitgereikt aan organisaties en gemeenten die zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. Mevrouw Kamphuis van Stichting Alzheimer Nederland reikte het certificaat uit, en complimenteerde de Posten met de manier waarop het dementievriendelijk maken van de organisatie en de wijk wordt opgepakt. “Het is heel bijzonder hoe jullie hier het vuurtje brandend houden en hoe het wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.”  Aan tafel kwamen mooie gesprekken op gang, o.a. over de samenwerking met een supermarkt op de Helmerhoek (“langzame kassa”, wijkverpleegkundige aan de koffietafel).

Tekst gaat verder onder de afbeelding
de Posten ontvangt certificaat Samen dementievriendelijkDirecteur Rick Hogenboom: “De Posten streeft naar een wereld waarin iedereen dementie accepteert. En een betere wereld begint bij jezelf. Daarom werkt de Posten aan een dementievriendelijke wijk. Een wijk waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. En waarin ze veilig zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.” 

Hij vervolgt: “We maakten samen met Woningcorporatie Domijn en Gemeente Enschede én met bewoners met en zonder dementie een rondgang door de wijk. Daar inventariseerden we wat er in de wijk speelt en wat er nodig is om in de toekomst een dementievriendelijke wijk te worden. We ontdekten dat er drie pijlers zijn: wonen, omgeving en bewustwording en kennis-deling. Hele kleine aanpassingen maken voor mensen met dementie een wereld van verschil. Denk aan LED-verlichting in de gang van een woning, zodat iemand ’s nachts makkelijk naar het toilet en weer terug naar bed kan. Of een zwarte wc-bril, die in een wit betegelde badkamer duidelijk opvalt. Maar ook aan goede bewegwijzering met een duidelijke aanduiding van de su-permarkt. Iemand met dementie weet namelijk niet altijd dat de Jumbo of de Lidl een supermarkt is.”

Iedereen dementievriendelijk

Training en voorlichting zijn van groot belang. Voor de medewerker op het stadhuis tot de doktersassistente en van de winkeliers in het winkelcentrum tot de wijkagent. Iedereen heeft immers met dementie te maken. Als meer mensen weten wat deze ziekte inhoudt, dan kunnen zij er ook beter op reageren. Daarom gaf de Posten dit jaar al 11 keer de training Samen dementievriendelijk aan in totaal 250 vrijwilligers en personeelsleden zonder zorgachtergrond. Ook de politie in Enschede-Zuid, de begrafenisondernemer Varviksingel en medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats hebben de training van de Posten gevolgd. Tijdens bijeenkomsten van woningcorporatie Domijn, de wijkraad op de Helmerhoek, deelnemers van de schakel- en functionarissenoverleggen in Enschede Zuid werd uitleg gegeven over (herkennen van) dementie en hoe je mensen die wat verwarder overkomen het beste een stukje verder kunt helpen. Reden genoeg voor Samen dementievriendelijk om de Posten het certificaat te overhandigen. Het werd overhandigd door Truus Kamphuis-Heerdink, voorzitter van het gewest Twente Stichting Alzheimer Nederland, namens Samen dementievriendelijk.

De komende tijd wil de Posten winkelpersoneel, zorg- en wijkcentra en bewonersgroepen in Enschede-Zuid trainen. Organisaties en groepen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden door een mail te sturen naar dementievriendeljk@deposten.nl 

8 mei 2019


> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E