Casemanagement dementie

Coördinatie van zorg rondom dementie

Ook als er sprake is van dementie of een vermoeden hiervan, speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol als casemanager. Alle wijkverpleegkundigen van de Posten hebben uitgebreide specialistische kennis van en ervaring met dementie. Onze casemanager is uw vaste begeleider en verbindt ook hier de zorgpartners met elkaar om optimale zorg te kunnen bieden. Daarnaast ondersteunt hij of zij de familie en mantelzorgers bij de zorg voor hun naaste, bij het omgaan met dementie en geeft adviezen.

De casemanager dementie biedt steun en begeleiding bij het ziekteproces, houdt het totaaloverzicht en coördineert de zorg.

 

 


<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E