Bezoek 'op recept' en beperkte heropening De Brink

Net als overal in Nederland horen we ook in de Posten steeds vaker de roep om bezoek weer mogelijk te maken. Hoe bewoners en hun naasten omgaan met het bezoekverbod verschilt per persoon en hangt ook af van de omstandigheden. Gelukkig merken we dat de meesten blij zijn met alle mogelijkheden voor contact op afstand. Daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. U begrijpt dat wij nog steeds de maatregelen van de overheid moeten volgen. Toch zetten we al enkele voorzichtige stappen op weg naar een versoepeling van de voorzorgsmaatregelen. Over hoe we dat doen hebben we onze bewoners en hun eerste contactpersoon vorige week geïnformeerd. In grote lijnen bestaat de versoepeling binnen de Posten uit:

Bezoek op recept

Voor bewoners waarbij we vaststellen dat het bezoekverbod een zeer nadelig effect heeft op het psychisch welbevinden maken we vanaf woensdag 6 mei een 'bezoek op recept' mogelijk. We hebben hiervoor in de Posten twee ruimtes ingericht en één ruimte op onze locatie Erve Leppink. Ter bescherming van de bewoner is in deze ruimtes een afscheiding van plexiglas aangebracht. Bezoekers hebben rechtstreeks van buiten toegang tot deze ruimtes.
Het 'bezoek op recept' bieden we ook aan ter gelegenheid van de verjaardag van de bewoner of diens partner en ter gelegenheid van een huwelijksjubileum van de bewoner.

Restaurant De Brink beperkt geopend voor bewoners

Om bewoners de gelegenheid te bieden elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, is restaurant De Brink sinds maandag 4 mei weer beperkt geopend. Daarvoor gelden speciale spelregels, bijvoorbeeld dat bewoners 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst en vertrek hun handen desinfecteren. De Brink is dagelijks van 10.00–16.00 uur geopend; uiteraard alleen voor bewoners die geen gezondheidsklachten hebben. Bewoners beperken hun bezoek tot 1 uur. De medewerkers van De Brink zijn aanwezig om de bewoners naar een zitplaats te begeleiden en alles in goede banen te leiden. Er wordt alleen koffie/thee geserveerd (voorlopig geen maaltijden) en De Brink is niet geopend voor gasten van buiten de Posten.

Binnentuin geopend

Ook is onze binnentuin dagelijks tussen 10.00-16.00 uur geopend zodat bewoners daar een luchtje kunnen scheppen.

Verruimen bezoekregeling stapsgewijs

Het kabinetsbesluit om geen bezoek toe te laten in verpleeghuizen is in ieder geval tot 20 mei van kracht. We weten niet of het kabinet het bezoekverbod daarna zal wijzigen of verlengen. Volgende week wordt daarover meer bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat verruimen van de bezoekregeling stapsgewijs zal verlopen.

7 mei 2020> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E