Bijstelling aantal uren ondersteuning bij het huishouden

Begin mei heeft de Posten een brief gestuurd naar haar klanten die ondersteuning bij het huishouden ontvangen. Dit was een eerste aankondiging dat de Posten met alle klanten in gesprek wil over de manier waarop nu invulling wordt gegeven aan de ondersteuning huishouden. Hieronder lichten wij de redenen voor ons besluit en de consequenties daarvan nader toe.

Rol in de wijk
De Posten wil in stadsdeel Zuid van Enschede een rol van betekenis spelen om senioren te helpen om hun leven naar eigen wens en zo plezierig mogelijk te blijven leiden.  Vanuit die visie heeft de Posten een breed aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg: van ondersteuning bij het huishouden tot intensieve verpleging en verzorging in de thuissituatie of op één van onze locaties. De Posten kiest er bewust voor om ook ondersteuning bij het huishouden aan te bieden. Zo leren we onze klanten in een vroeg stadium kennen en hebben we zorg- en ondersteuningsvragen tijdig in beeld. 

Evaluatie van ondersteuning bij het huishouden
De Posten ontvangt vanuit de WMO een bedrag per klant voor de ondersteuning bij het huishouden, gebaseerd op een indicatie door de gemeente. De gemeente heeft hierin niets veranderd. 
Al enige tijd zijn de uitgaven binnen de Posten voor deze ondersteuning echter hoger dan de vergoeding. Dat is op de lange termijn niet wenselijk en niet houdbaar. Eén van de oorzaken is dat de Posten soms werkzaamheden verricht die niet vallen onder de module ‘basis schoon’, die als resultaat een schoon en leefbaar huis vermeldt.

Voor 2021 hebben we ons voorgenomen om de stappen te zetten die nodig zijn om deze ondersteuning te gaan aanbieden binnen de vergoeding die we daarvoor ontvangen. In de eerste plaats hebben we dat gedaan door vanaf januari 2021 met nieuwe klanten plan te maken,  passend bij hun situatie. Voor deze klanten lukt het naar volle tevredenheid om hun huis schoon en leefbaar te houden volgens de richtlijnen van de gemeente. 
De volgende stap is dat er met de klanten die al voor 2021 onze ondersteuning kregen en hun vaste medewerker een gesprek wordt gepland. Dat gebeurt in de komende maanden (mei, juni en juli). In dat gesprek wordt gezamenlijk bekeken welke werkzaamheden nodig zijn om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis en hoe vaak die werkzaamheden nodig zijn. Dat kan betekenen dat dit in minder uren gebeurt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. De klanten waarvoor dit geldt hebben begin mei hierover een brief ontvangen.

Wij kunnen ons voorstellen dat de berichten vragen oproepen bij onze klanten. We hebben er echter alle vertrouwen in dat het ons samen gaat lukken om - met oog voor ieders persoonlijke situatie -  te komen tot goede afspraken. Ook met de gemeente zijn wij hierover goed en constructief in gesprek.

Voorgeschiedenis
Vanaf 2015 heeft de Rijksoverheid een aantal taken vanuit de toenmalige AWBZ ondergebracht bij de gemeentes. Eén van de resultaten daarvan was de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar de ondersteuning bij het huishouden onder valt. Tegelijkertijd kwam er vanuit de Rijksoverheid voor deze dienstverlening minder geld beschikbaar. In Enschede beoordelen WMO-consulenten sindsdien of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning bij het huishouden. Is dit het geval, dan volgt een beschikking voor de module ‘basis schoon’. Daarin staat het gewenste eindresultaat vermeld, namelijk een schoon en leefbaar huis. Er zijn richtlijnen voor welke werkzaamheden wel en niet onder deze basismodule vallen. Is er extra ondersteuning nodig, dan kan iemand in aanmerking komen voor aanvullende modules, bijvoorbeeld voor de was verzorging. De inwoner kan kiezen voor een zorgaanbieder, waarvan de Posten er één is. De Posten ontvangt voor de uitvoering van de basismodule een bedrag zoals contractueel is overeengekomen.  Uit dat bedrag moeten naast de feitelijke ondersteuning bij het huishouden óók indirecte kosten worden betaald (zoals de medewerkers die de ondersteuning bij het huishouden in goede banen leiden). 

> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E