Advertentie Twentse zorginstellingen in Dagblad Tubantia

De gezamenlijke Twentse instellingen voor ouderenzorg bedanken vandaag hun personeel voor hun betrokkenheid en inzet in het afgelopen heftige jaar. Door hen kunnen we de zorg voor ouderen in Twente in stand houden. Daar zijn we trots op! 
De inzet van de zorgtoppers van de Posten beperkt zich niet tot de Posten, ook daarbuiten zetten zij zich met hart en ziel in. Zo kunnen we met de VVT-instellingen in Twente meerdere cohortafdelingen open houden voor de opvang van cliënten/bewoners met corona. Deze mensen komen niet alleen uit onze verpleeghuizen, maar ook vanuit de thuissituatie of het ziekenhuis. Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor mensen met corona en zorgen we er ook nog eens voor dat de reguliere zorg aan onze bewoners en cliënten doorgaat. Binnen de Posten zien we daarbij dat iedereen samen, dit jaar misschien nóg wel meer dan anders, alles op alles zet om bij te dragen aan hun woon- en leefplezier. Zonder de betrokkenheid en inzet van iedereen bij de Posten en onze collega-instellingen was dat niet gelukt. En omdat iedereen mag weten hoe trots we daar op zijn staat vandaag deze paginagrote advertentie van de gezamenlijke VVT-instellingen in Twente in Dagblad Tubantia: samen sterk! 
Advertentie VVT-instellingen om personeel te bedanken voor hun inzet in het heftige coronajaar 2020

5 december 2020> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E